Adnewyddu eich trwydded yrru ar-lein gyda’r DVLA am ddim os ydych yn 70 oed ac yn hŷn – neu eich bod yn 70 oed yn y 90 diwrnod nesaf.

Gall gymryd mwy o amser nag arfer i chi gael eich trwydded oherwydd coronafeirws (COVID-19).

Os ydych chi’n weithiwr hanfodol (er enghraifft rydych chi’n gweithio mewn ysbyty neu archfarchnad, neu rydych yn yrrwr lori) ac mae arnoch angen eich trwydded ar frys, ffoniwch ganolfan gyswllt DVLA.

Mae’r gwasanaeth ar-lein ar gael yn Saesneg hefyd.

Dechrau nawr ar drwyddedu gyrru arlein

Contents

Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn i adnewyddu eich trwydded yrru Brydeinig os ydych yn 70 oed neu drosodd, neu byddwch yn 70 oed yn y 90 diwrnod nesaf, a:

 • bod eich trwydded Brydeinig wedi dod i ben – neu y bydd yn dod i ben o fewn 90 diwrnod
 • eich bod yn breswylydd ym Mhrydain Fawr (mae proses gwahanol i gael yng Ngogledd Iwerddon)
 • eich bod yn bodloni’r safon golwg cyfreithiol
 • nid ydych wedi’ch gwahardd rhag gyrru am unrhyw reswm

Unwaith eich bod yn 70 oed, mae’n rhaid i chi adnewyddu pob 3 mlynedd.

Gallwch newid y llun sydd ar y drwydded ar yr un pryd eich bod yn adnewyddu eich trwydded.

Dylai eich trwydded gyrraedd o fewn un wythnos os ydych chi’n gwneud cais arlein.

Ni allwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn i adnewyddu hawl C1 (cerbydau maint canolig) neu D1 (bws mini) – mae’n rhaid i chi wneud hwn drwy’r post.

Beth sydd angen

Os nad ydych wedi defnyddio’r gwasanaeth hwn o’r blaen, mae angen i chi gofrestru â:

 • chyfeiriad ebost
 • chyfeiriadau am ble rydych wedi byw am y 3 mlynedd diwethaf
 • eich rhif Yswiriant Gwladol (os ydych yn ei wybod)
 • rhif pasbort DU dilys (os ydych am newid eich llun trwydded)

Bydd y DVLA yn anfon ebost cadarnhad unwaith eich bod wedi gwneud cais. Mae’n bosib y byddwch yn cael eich gofyn i gymryd rhan mewn ymchwil drwy ebost, ond gallwch optio allan.

Gyrru tra bod eich trwydded gyda’r DVLA

Gallwch yrru tra bod eich trwydded yn cael ei hadnewyddu os ydych yn bodloni’r holl amodau canlynol:

 • bod gennych gefnogaeth eich meddyg i barhau i yrru
 • roedd gennych drwydded ddilys
 • rydych yn gyrru o dan amodau’r drwydded flaenorol yn unig
 • mae eich cais yn llai na blwydd oed
 • nid oedd eich trwydded ddiwethaf wedi cael ei diddymu na’i gwrthod am resymau meddygol
 • nid ydych wedi cael eich gwahardd ar hyn o bryd
 • nid oeddech wedi eich gwahardd fel troseddwr risg mawr ar neu ar ôl 1 Mehefin 2013

Darllen y canllaw ‘Ga i yrru tra mae fy nghais gyda’r DVLA?’ am ragor o wybodaeth.

Gallwch wneud cais drwy’r post gan ddefnyddio’r ffurflen gais D46PW.

Bydd y DVLA yn anfon y ffurflen hon atoch 90 diwrnod cyn eich penblwydd yn 70 oed.

Defnyddiwch y ffurflen D1W cais am drwydded yrru os nad oes gennych y ffurflen D46PW. Gallwch gael un yn y mwyafrif o Swyddfeydd Post.

Gall gymryd mwy na 3 wythnos i chi dderbyn eich trwydded oherwydd coronafeirws (COVID-19).