Newid y cyfeiriad ar eich trwydded yrru

Wneud cais drwy’r post

Gallwch hefyd newid eich cyfeiriad ar eich trwydded drwy’r post. Mae’r broses yn wahanol yn ddibynnol os oes gennych drwydded yrru cerdyn-llun neu bapur.

Trwydded yrru cerdyn-llun

Cwblhewch yr adran ‘newidiadau’ ar y llythyr D741W a ddaeth gyda’ch trwydded.

Wedyn anfonwch y drwydded yrru cerdyn-llun ynghyd â’r llythyr i’r DVLA.

DVLA
Abertawe
SA99 1BN

Os nad oes gennych eich D741W, archebwch ffurflen gais am drwydded i ddiweddaru eich cyfeiriad. Archebwch ffurflen D1W am geir neu feiciau modur neu D2 ar gyfer loriau a bysiau.

Os ydych am newid eich ffotograff ar yr un pryd

Archebu a llenwi ffurflen D1W.

Bydd angen i chi hefyd anfon:

  • ffotograff steil pasbort diweddar
  • siec neu archeb bost am £17, yn daladwy i DVLA (does dim ffi os ydych dros 70 neu fod gennych drwydded cyfnod byr meddygol)

Os ydych am newid eich enw ar yr un pryd

Archebu a llenwi ffurflen D1W.

Bydd angen i chi hefyd anfon dogfennau gwreiddiol yn eich enw newydd.

Trwydded yrru bapur

Anfonwch y canlynol i’r DVLA:

Beth sy’n digwydd nesaf

Dylai eich trwydded yrru newydd gyrraedd o fewn 3 wythnos. Cysylltwch â’r DVLA os nad yw wedi cyrraedd ar ôl hynny.