Trosolwg

Mae’n rhaid i chi dalu’r dreth ac Yswiriant Gwladol Dosbarth 1B sy’n ddyledus o’ch Cytundeb Setliad TWE (PSA) erbyn 22 Hydref yn dilyn y flwyddyn dreth y mae’n berthnasol iddi.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English)

Dulliau o dalu

Sicrhewch eich bod yn talu Cyllid a Thollau EM (CThEM) erbyn y dyddiad cau. Efallai y bydd yn rhaid i chi dalu cosbau a llog os yw’ch taliad yn hwyr.

Talu nawr

Os ydych yn talu drwy’r post, mae’n rhaid i chi dalu erbyn 19 Hydref.

Mae’r amser sydd angen i chi ei ganiatáu’n dibynnu ar eich dull o dalu.

Ni allwch dalu yn Swyddfa’r Post mwyach.

Ar yr un diwrnod neu’r diwrnod nesaf

3 diwrnod gwaith neu fwy

5 diwrnod gwaith

Os bydd y dyddiad cau ar benwythnos neu ŵyl banc, gwnewch yn siŵr bod eich taliad yn dod i law CThEM erbyn y diwrnod gwaith olaf cyn hynny (oni bai eich bod yn talu drwy ddefnyddio Taliadau Cyflymach).