Guidance

Rhoi gwybod am symudiadau gwartheg i faes sioe ac oddi arno

Nodir isod yr hyn y mae'n rhaid i chi ei wneud fel ysgrifennydd sioe pan gaiff anifeiliaid eu symud i faes y sioe ac oddi arno.

Mae’n rhaid i ysgrifenyddion sioeau roi gwybod am bob achos o symud gwartheg i feysydd sioeau ac oddi arnynt i Wasanaeth Symud Gwartheg Prydain (GSGP). Mae’n rhaid i’r wybodaeth hon gyrraedd GSGP o fewn tri diwrnod i’r dyddiad symud.

Eich cyfrifoldeb fel ysgrifennydd sioe

Pan gaiff anifail ei symud i faes sioe ac oddi arno:

 • mae’n rhaid i’r ceidwad sy’n dod ag anifeiliaid i’r sioe roi gwybod am y ffaith eu bod wedi’u symud oddi ar eu daliad
 • mae’n rhaid i chi roi gwybodaeth am y symudiadau i faes y sioe ac oddi arno yn yr un ffordd â cheidwad drwy wneud y canlynol:
  • nodi’r manylion angenrheidiol ar y pasbort neu’r cerdyn symud
  • anfon y wybodaeth i GSGP
 • ar ôl y sioe mae’n rhaid i’r ceidwad roi gwybod am y symudiadau yn ôl i’w daliad.

Symudiadau ar yr un diwrnod

Os caiff anifail ei symud i faes y sioe ac oddi arno ar yr un diwrnod, symudiad ar yr un diwrnod yw hwn, ac rydych yn ei gofnodi yn yr un ffordd â phe bai’r anifail yn symud drwy farchnad.

Cofnodi symudiadau ar yr un diwrnod ar basbort

Os oes gan yr anifail basbort â chrynodeb o symudiadau, cofnodwch y symudiadau i faes y sioe ac oddi arno sy’n digwydd ar yr un diwrnod mewn un weithred, drwy wneud y canlynol:

 • glynu label cod bar maes y sioe yn y blwch sydd wedi’i farcio â ‘Place your holding address here’
 • nodi’r dyddiad symud yn y blwch sydd wedi’i farcio â ‘date of movement off or through market’
 • llofnodi yn y blwch o dan y dyddiad.

Mae’n rhaid cofnodi symudiadau ar ddiwrnodau gwahanol fel symudiadau ‘i faes y sioe’ ac ‘oddi ar faes y sioe’ ar y crynodeb o symudiadau.

Cofnodi symudiadau ar yr un diwrnod gan ddefnyddio cerdyn symud

Os oes gan yr anifail basbort ar ffurf llyfr sieciau, cofnodwch y symudiadau i faes y sioe ac oddi arno sy’n digwydd ar yr un diwrnod fel un weithred gan ddefnyddio cerdyn symud, drwy wneud y canlynol:

 • glynu label cod bar maes y sioe yn y blwch sydd wedi’i farcio â ‘Holding’
 • ticio’r blwch ‘Market Movement’ (peidiwch â thicio’r blychau ‘i faes y sioe’ ac ‘oddi ar faes y sioe’)
 • nodi’r dyddiad symud
 • llofnodi’r cerdyn
 • rhwygo’r cerdyn allan o’r pasbort a’i bostio i GSGP.

Fel bob amser, mae’n rhaid cofnodi symudiadau ar ddiwrnodau gwahanol fel symudiadau ‘i faes y sioe’ ac ‘oddi ar faes y sioe’ ar wahân (felly, bydd angen ail gerdyn symud arnoch).

Published 8 July 2014