Guidance

Rhoi gwybod am symudiadau gwartheg i faes sioe ac oddi arno

Nodir isod yr hyn y mae'n rhaid i chi ei wneud fel ysgrifennydd sioe pan gaiff anifeiliaid eu symud i faes y sioe ac oddi arno.