Cyfarwyddyd

Cael a defnyddio dalenni parhad ar gyfer pasbortau gwartheg

Beth i'w wneud pan fydd angen mwy o le arnoch ar gyfer crynodebau o symudiadau mewn pasbort gwartheg.

Gallwch ddefnyddio dalenni parhad gyda phasbort pan fydd y crynodeb o’r symudiad yn llawn.

Sut i gael dalenni parhad

Os bydd angen rhagor o ddalenni parhad arnoch, gallwch wneud y canlynol:

Sut i ddefnyddio dalenni parhad

Mae’r ddalen parhad yn rhan o’r pasbort swyddogol. Mae’n rhaid i chi:

  • ysgrifennu rhif tag clust yr anifail ar frig y ddalen parhad
  • ei chysylltu’n sownd wrth y pasbort cywir

Cysylltu

Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain

BCMS
Curwen Road
Workington
Cumbria
CA14 2DD

Oriau agor arferol llinell gymorth GSGP: rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, ar gau ar y penwythnosau a gwyliau banc. Codir y gyfradd leol am bob galwad.

Published 6 May 2014