Guidance

Cofrestru â Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain

Cyn i chi gymryd cyfrifoldeb dros wartheg, buail neu fyfflos fel ceidwad, mae'n rhaid i chi gofrestru â Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain (GSGP).

Mae Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain (GSGP) yn:

  • cynnal cronfa ddata’r System Olrhain Gwartheg (SOG)
  • cyhoeddi pasportau gwartheg
  • prosesu gwybodaeth gan geidwaid am enedigaethau, symudiadau a marwolaethau gwartheg
  • yn ateb ymholiadau gan geidwaid gwartheg

Os ydych yn bwriadu cadw gwartheg, buail neu fyfflos, mae’n rhaid i chi gofrestru â GSGP cyn i chi symud unrhyw rai o’r anifeiliaid hyn i’ch daliad, oherwydd ceir gofyniad cyfreithiol bod yn rhaid i geidwaid roi gwybod i GSGP am unrhyw achos o symud anifeiliaid o’r fath i ddaliad neu oddi ar ddaliad o fewn tri diwrnod i’r symudiad

Cyn i chi ddechrau

Mae’n rhaid bod gennych Rif Daliad (CPH) a’ch bod wedi’ch cofrestru’n llawn â’r awdurdod cyhoeddi cyn y gallwch gofrestru â GSGP.

Yn ogystal, bydd angen i chi roi cyfeiriad y daliad i GSGP er mwyn iddo allu cysylltu â chi.

Sut i gofrestru â GSGP

Cysylltwch â GSGP a dywedwch wrtho eich bod yn bwriadu cadw gwartheg, buail neu fyfflo. Bydd yn cofrestru eich manylion ac yn anfon y canlynol atoch:

  • llythyr yn cadarnhau bod eich daliad wedi’i gofrestru ar SOG
  • llythyr gyda rhif cyfeirnod i’w ddefnyddio os byddwch yn cofrestru â SOG Ar-lein a chyfrinair er mwyn defnyddio meddalwedd fferm gymeradwy gan ddefnyddio Gwasanaethau Gwe SOG
  • eich labeli cod bar
  • pecyn i geidwaid newydd, yn cynnwys gwybodaeth arall i’ch helpu i ddechrau arni

Gallwch ddewis p’un a hoffech anfon a derbyn gwybodaeth i GSGP ar-lein neu dros y ffôn neu ar ffurf papur.

Cysylltu

Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain

BCMS
Curwen Road
Workington
Cumbria
CA14 2DD

Oriau agor arferol llinell gymorth GSGP: rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, ar gau ar y penwythnosau a gwyliau banc. Codir y gyfradd leol am bob galwad.

Published 8 July 2014