Guidance

Cofrestru â Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain

Cyn i chi gymryd cyfrifoldeb dros wartheg, buail neu fyfflos fel ceidwad, mae'n rhaid i chi gofrestru â Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain (GSGP).