Guidance

Cael nod buches ar gyfer gwartheg

Os ydych yn cadw gwartheg, buail neu fyfflos, mae angen i chi gael nod buches cyn y gallwch brynu tagiau clust swyddogol newydd neu dagiau clust swyddogol newydd yn lle hen dagiau clust.