Guidance

Cael nod buches ar gyfer gwartheg

Os ydych yn cadw gwartheg, buail neu fyfflos, mae angen i chi gael nod buches cyn y gallwch brynu tagiau clust swyddogol newydd neu dagiau clust swyddogol newydd yn lle hen dagiau clust.

Mae nod buches yn nod adnabod unigryw ar gyfer buches o anifeiliaid. Fe’i cyhoeddir gan yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Labordai Milfeddygol (AHVLA). Yng Nghymru a Lloegr, gall fod gan ddaliad fwy nag un nod buches (er enghraifft, os ydych yn cynnal eich buches cig eidion a’ch buches odro ar wahân). Yn yr Alban, dim ond un nod buches y gellir ei roi fesul daliad.

Mae fformat penodol i nodau buches:

  • roedd nodau buches a gyhoeddwyd cyn 1 Ionawr 2000 yn cynnwys un neu ddwy lythyren wedi’u dilyn gan bedwar rhif.
  • ers 1 Ionawr 2000, mae nodau buches yn cynnwys chwe rhif

Sut i wneud cais

Ar ôl i chi gael Rhif eich Daliad, cysylltwch â’ch swyddfa AHVLA leol i’w hysbysu eich bod yn bwriadu cadw gwartheg.

Bydd AHVLA yn eich cofrestru’n geidwad gwartheg ac yn anfon dogfen gofrestru atoch a fydd yn cynnwys eich nod buches.

Sut y caiff nodau buches eu defnyddio

Mae nod buches ymhlith y darnau o wybodaeth a gaiff eu hargraffu ar dag clust pob gwarthegyn. Mae angen nod buches arnoch cyn y gallwch wneud y canlynol:

Published 8 July 2014