Guidance

Cael a defnyddio dalenni parhad ar gyfer pasbortau gwartheg

Beth i'w wneud pan fydd angen mwy o le arnoch ar gyfer crynodebau o symudiadau mewn pasbort gwartheg.