Cyfarwyddyd

Gwybodaeth pris a dalwyd neu'r gwerth: gweithdrefnau cofrestru (CY7)

Cyfarwyddyd i drawsgludwyr ar sut y cofnodir gwybodaeth pris a dalwyd neu werth yn y gofrestr (cyfarwyddyd ymarfer 7).