Cyfarwyddyd

Gwybodaeth am y pris a dalwyd neu'r gwerth: gweithdrefnau cofrestru (CY7)

Cyfarwyddyd i drawsgludwyr am sut y cofnodir gwybodaeth pris a dalwyd neu'r gwerth yn y gofrestr (cyfarwyddyd ymarfer 7).

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd yn cynnwys gwybodaeth ynghylch gweithdrefnau Cofrestrfa Tir EM er mwyn cofnodi gwybodaeth pris a dalwyd neu’r gwerth yn y gofrestr. Yn ogystal, mae’n egluro sut y gwnaed y penderfyniad i adfer y wybodaeth hon yn y gofrestr.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 13 October 2003
Last updated 29 June 2020 + show all updates
  1. The guide has been amended to remove information that was appropriate when the guide was first published but of less importance today, consolidates related information into single sections and provides a clearer explanation about what we regard as a discount or incentive, with some examples.

  2. Section 5.1 has been amended to clarify that the consideration panel of a transfer or prescribed clause LR7 of a prescribed clauses lease must be completed with the net price paid after any discount has been applied.

  3. Section 5.1 has been amended to clarify what is included in price paid entries.

  4. Section 2 has been amended to remove reference to an appointment of a new trustee being an example of when the procedures referred to in rule 8(2) of the Land Registration Rules 2003 do not apply. Section 4 has been amended to include reference to land transaction tax.

  5. Section 12 has been amended to include additional price paid data that we now supply.

  6. Link to the advice we offer added

  7. First published.