Cyfarwyddyd

Gwybodaeth am y pris a dalwyd neu werth: gweithdrefnau cofrestru (CY7)

Cyfarwyddyd i drawsgludwyr am sut y cofnodir gwybodaeth pris a dalwyd neu werth yn y gofrestr (cyfarwyddyd ymarfer 7).

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd yn cynnwys gwybodaeth ynghylch gweithdrefnau Cofrestrfa Tir EM er mwyn cofnodi gwybodaeth pris a dalwyd neu werth yn y gofrestr. Yn ogystal, mae’n egluro sut y gwnaed y penderfyniad i adfer y wybodaeth hon yn y gofrestr.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Published 13 October 2003
Last updated 8 April 2019 + show all updates
  1. Section 5.1 has been amended to clarify what is included in price paid entries.
  2. Section 2 has been amended to remove reference to an appointment of a new trustee being an example of when the procedures referred to in rule 8(2) of the Land Registration Rules 2003 do not apply. Section 4 has been amended to include reference to land transaction tax.
  3. Section 12 has been amended to include additional price paid data that we now supply.
  4. Link to the advice we offer added
  5. First published.