Cyfarwyddyd

Cyfamodau ymhlyg (CY48)

Cyngor ar amrywiol gyfamodau ymhlyg trwy statud lle ceir gwarediad tir (cyfarwyddyd ymarfer 48).

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn rhoi cyngor ar amrywiol gyfamodau ymhlyg trwy statud lle ceir gwarediad tir. Mae’r cyfarwyddyd wedi ei anelu at drawsgludwyr a dylech ddehongli cyfeiriadau atoch ‘chi’ felly. Bydd staff Cofrestrfa Tir EM yn cyfeirio ato hefyd.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 13 October 2003
Last updated 25 June 2015 + show all updates
  1. Link to the advice we offer added.

  2. Welsh version added.

  3. First published.