Cyfarwyddyd

Buddion gor-redol a gollodd warchodaeth awtomatig yn 2013 (CY66)

Cyfarwyddyd i drawsgludwyr am fuddion gor-redol a gollodd eu statws gor-redol yn 2013 (cyfarwyddyd ymarfer 66).

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn wedi ei anelu at drawsgludwyr a dylech ddehongli cyfeiriadau atoch ‘chi’ felly.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 2 April 2007
Last updated 6 April 2018 + show all updates
  1. Section 3.4.2 has been updated to reflect our current practice relating to the use of copy documents for registration.

  2. Sections 1, 2, 3.5, 3.6 and 5 have been amended to reflect the fact that certain overriding interests lost their automatic protection in 2013.

  3. Section 1 has been amended as a result of a change to our contact details.

  4. Link to the advice we offer added.

  5. Added translation