Yr hyn rydym ni'n ei wneud

Mae Swyddfa Cymru yn cefnogi Ysgrifennydd Gwladol Cymru i hyrwyddo buddiannau gorau Cymru yn y Deyrnas Unedig. Mae'n sicrhau bod buddiannau Cymru yn cael eu cynrychioli’n llawn ac yn effeithiol wrth galon Llywodraeth y DU, a bod cyfrifoldebau Llywodraeth y DU yn cael eu cynrychioli'n llawn ac yn effeithiol yng Nghymru.

Darllen mwy am yr hyn rydyn ni'n ei wneud

Cyswllt SC

Wales Office, Cardiff

The Wales Office
1 Caspian Point
Caspian Way
Cardiff
Wales
CF10 4DQ

Cysylltwch â ni

Swyddfa Cymru
1 Pwynt Caspian
Ffordd Caspian
Caerdydd
Cymru
CF10 4DQ

Wales Office (London)

The Wales Office
Gwydyr House,
Whitehall

London
SW1A 2NP

Gwneud cais DRhG

  1. Darllenwch am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (DRhG) a sut i wneud cais
  2. Ymchwiliwch ein datganiadau blaenorol i weld os ydym eisioes wedi ateb eich cwestiwn
  3. Gwnewch cais newydd drwy gysylltu a ni ar:

FOI requests

The Wales Office
Gwydyr House,
Whitehall

London
SW1A 2NP

Make sure you include your name, address and a detailed explanation of information that you wish to receive from us. We will endeavour to respond to your request within 20 days and if this is not possible we will write to you and tell you why we need more time, and when you will receive the information.

This information is free, but we may turn down the request if it is likely to cost us over £600, or ask you to be more specific in the information you are looking for. Information released by the Wales Office in response to an FOI will be published on this website.

Gwybodaeth gorfforaethol

Swyddi a chontractau

Darllenwch am y mathau o wybodaeth rydym yn eu cyhoeddi'n rheolaidd yn ein Cynllun cyhoeddi. Dysgwch am ein hymrwymiad i gyhoeddi yn y Cynllun iaith Gymraeg. Mae ein Siarter gwybodaeth bersonol yn egluro sut rydym yn trin eich gwybodaeth bersonol.