Yr hyn rydym ni'n ei wneud

Rydym yn sicrhau bod y drefn ddatganoli’n gweithio’n ddidrafferth yng Nghymru ac yn cynrychioli Llywodraeth y DU yng Nghymru. Rydym hefyd yn cynrychioli buddiannau Cymru yn San Steffan.

Darllen mwy am yr hyn rydyn ni'n ei wneud

Ein polisïau

 1. Economic growth in Wales

  The UK government's work to create the conditions for growth in Wales includes expanding and improving the rail network and extending broadband services.

 2. Welsh devolution

  How the UK government is working to develop the Welsh devolution settlement, including supporting an independent review.

Gweld ein holl polisïau

Ein gweinidogion

Ein rheolaeth

  Cyswllt SC

  Wales Office, Cardiff

  The Wales Office
  1 Caspian Point
  Caspian Way
  Cardiff
  Wales
  CF10 4DQ

  Cysylltwch â ni

  Swyddfa Cymru
  1 Pwynt Caspian
  Ffordd Caspian
  Caerdydd
  Cymru
  CF10 4DQ

  Wales Office (London)

  The Wales Office
  Gwydyr House,
  Whitehall

  London
  SW1A 2NP

  Gwneud cais DRhG

  1. Darllenwch am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (DRhG) a sut i wneud cais
  2. Ymchwiliwch ein datganiadau blaenorol i weld os ydym eisioes wedi ateb eich cwestiwn
  3. Gwnewch cais newydd drwy gysylltu a ni ar:

  FOI requests

  The Wales Office
  Gwydyr House,
  Whitehall

  London
  SW1A 2NP

  Make sure you include your name, address and a detailed explanation of information that you wish to receive from us. We will endeavour to respond to your request within 20 days and if this is not possible we will write to you and tell you why we need more time, and when you will receive the information.

  This information is free, but we may turn down the request if it is likely to cost us over £600, or ask you to be more specific in the information you are looking for. Information released by the Wales Office in response to an FOI will be published on this website.

  Gwybodaeth gorfforaethol

  Swyddi a chontractau

  Darllenwch am y mathau o wybodaeth rydym yn eu cyhoeddi'n rheolaidd yn ein Cynllun cyhoeddi. Dysgwch am ein hymrwymiad i gyhoeddi yn y Cynllun iaith Gymraeg. Mae ein Siarter gwybodaeth bersonol yn egluro sut rydym yn trin eich gwybodaeth bersonol.