Rhowch wybod i CThEM am newid i’ch manylion personol

Newid enw neu gyfeiriad

Mae sut rydych yn cysylltu â Chyllid a Thollau EM (CThEM) er mwyn diweddaru’ch enw neu gyfeiriad yn dibynnu ar eich sefyllfa.

Bydd hefyd angen i chi newid eich cofnodion busnes os ydych yn rhedeg busnes.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Os ydych yn newid eich cyfeiriad

Rhowch wybod i CThEM os ydych yn newid cyfeiriad os ydych yn cael cyflog neu bensiwn drwy TWE. Os ydych yn cyflwyno Ffurflen Dreth Hunanasesiad hefyd, bydd eich manylion yn cael eu diweddaru ar gyfer y ddau beth.

Mae gwahanol ffyrdd o roi gwybod i CThEM os yw’r canlynol yn berthnasol:

Os ydych yn newid eich enw

Rhowch wybod i CThEM bod eich enw wedi newid os ydych yn cael cyflog neu bensiwn drwy TWE. Os ydych yn cyflwyno Ffurflen Dreth Hunanasesiad hefyd, bydd eich manylion yn cael eu diweddaru ar gyfer y ddau beth.

Bydd angen y canlynol arnoch:

  • cyfrif Porth y Llywodraeth - bydd un gennych os ydych wedi defnyddio gwasanaethau ar-lein CThEM o’r blaen
  • rhif Yswiriant Gwladol (ni fydd cyfeirnod dros dro’n gweithio)

Mae gwahanol ffyrdd o roi gwybod i CThEM os yw’r canlynol yn berthnasol:

Bydd eich enw’n cael ei ddiweddaru’n awtomatig os ydych yn newid rhywedd.

Yr hyn sy’n digwydd nesaf

Bydd CThEM yn diweddaru’ch cofnodion personol ar gyfer y canlynol:

  • Treth Incwm ac Yswiriant Gwladol
  • credydau treth a budd-daliadau, gan gynnwys Budd-dal Plant
  • gwasanaethau, gan gynnwys y Gwasanaeth Pensiwn

Cewch e-bost ar gyfer un o’r canlynol:

  • cadarnhau bod eich manylion wedi newid
  • gwneud cais am ragor o wybodaeth, er enghraifft dogfennau cyfreithiol ar gyfer newid eich enw