Guidance

Cofrestru daliad er mwyn i chi allu cadw gwartheg

Er mwyn cadw gwartheg, buail neu fyfflos mewn man penodedig, mae'n rhaid i chi gofrestru ar gyfer Rhif Daliad.