Cyfarwyddyd

Mathau o elusennau: sut i ddewis strwythur (CC22a)

Pa fath o strwythur elusen i'w ddewis, yn dibynnu a oes angen strwythur corfforaethol neu aelodaeth ehangach arnoch.