Guidance

Anfon gwybodaeth am wartheg ar-lein neu dros y ffôn

Gallwch anfon y wybodaeth ddiweddaraf i Wasanaeth Symud Gwartheg Prydain gan ddefnyddio SOG Ar-lein, meddalwedd fferm gymeradwy a llinell ffôn hunanwasanaeth.