Canllawiau

Uwchraddio dosbarth teitl (CY42)

Sut i wneud cais i uwchraddio dosbarth teitl i ystad gofrestredig (cyfarwyddyd ymarfer 42).

Applies to England and Wales

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn rhoi cyngor ar sut i wneud cais i uwchraddio dosbarth teitl i ystad gofrestredig. Mae wedi ei anelu at drawsgludwyr a dylech ddehongli cyfeiriadau atoch ‘chi’ felly. Mae’n egluro arwyddocâd gwahanol ddosbarthiadau teitl a roddir wrth gofrestru ystadau mewn tir a sut, ac o dan ba amgylchiadau, y gall dosbarth teitl gael ei uwchraddio wedyn.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Cyhoeddwyd ar 13 October 2003
Diweddarwyd ddiwethaf ar 17 February 2020 + show all updates
  1. Form UT1 does not contain an option for the upgrading of a possessory or qualified leasehold title. Section 3.3 has been updated to confirm that, in this situation, form CS can be used in conjunction with form UT1.

  2. This edition of the guide replaces the March 2015 edition. Section 3.3 has been amended to reflect current practice on sending certified copies of documents in lieu of the originals.

  3. Link to the advice we offer added.

  4. First published.