Cyfarwyddyd

Uwchraddio dosbarth teitl (CY42)

Sut i wneud cais i uwchraddio dosbarth teitl i ystad gofrestredig (cyfarwyddyd ymarfer 42).

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn rhoi cyngor ar sut i wneud cais i uwchraddio dosbarth teitl i ystad gofrestredig. Mae wedi ei anelu at drawsgludwyr a dylech ddehongli cyfeiriadau atoch ‘chi’ felly. Mae’n egluro arwyddocâd gwahanol ddosbarthiadau teitl a roddir wrth gofrestru ystadau mewn tir a sut, ac o dan ba amgylchiadau, y gall dosbarth teitl gael ei uwchraddio wedyn.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Published 13 Hydref 2003
Last updated 16 Ebrill 2018 + show all updates
  1. This edition of the guide replaces the March 2015 edition. Section 3.3 has been amended to reflect current practice on sending certified copies of documents in lieu of the originals.
  2. Link to the advice we offer added.
  3. First published.