Ffurflen

Gwneud cais am ad-daliad Treth Incwm pan fyddwch wedi rhoi'r gorau i weithio

Gallwch wneud cais am ad-daliad Treth Incwm pan fyddwch wedi rhoi'r gorau i weithio drwy ddefnyddio'r gwasanaeth ar-lein neu'r ffurflen P50 drwy'r post.

Dogfennau

Hawlio ar-lein (mewngofnodi drwy ddefnyddio Porth y Llywodraeth)

Cais am ad-daliad treth pan fyddwch wedi rhoi’r gorau i weithio (P50)

Manylion

Dim ond at ddefnydd cwsmeriaid sy’n byw yn y DU y mae’r ffurflen hon. Os ydych wedi gadael y DU ac nad ydych bellach yn gweithio o fewn y DU, dylech ddefnyddio ffurflen P85 i wneud cais am ad-daliad.

Gwneud cais am ad-daliad treth os nad ydych yn mynd i fod yn gweithio am o leiaf 4 wythnos (er enghraifft, os ydych wedi ymddeol, yn chwilio am waith, neu’n mynd yn ôl i astudio) ac nad ydych yn hawlio unrhyw un o’r budd-daliadau canlynol:

 • Lwfans Ceisio Gwaith
 • Budd-dal Analluogrwydd trethadwy
 • lwfans Cyflogaeth a Chymorth
 • Lwfans Gofalwr

Gallwch wneud y naill neu’r llall o’r canlynol:

 • defnyddio’r gwasanaeth ar-lein, neu
 • llenwi’r ffurflen ar-lein, ei hargraffu a’i hanfon drwy’r post i CThEM

Er mwyn defnyddio’r gwasanaeth ar-lein, bydd angen Dynodydd Defnyddiwr (ID) a chyfrinair Porth y Llywodraeth arnoch. Os nad oes gennych Ddynodydd Defnyddiwr, gallwch greu un pan fyddwch yn defnyddio’r gwasanaeth ar-lein.

Defnyddiwch ffurflen P50Zos ydych yn hawlio ad-daliad treth oherwydd eich bod wedi cyrchu’ch cronfa bensiwn yn hyblyg.

Anfonwch y ffurflenni drwy’r post wedi’u llenwi i:

Talu Wrth Ennill
Cyllid a Thollau EM
Gwasanaeth Cwsmeriaid Cymraeg CThEM
Tŷ Thedford
Stryd Fawr
PORTHMADOG
LL49 9BF

Cyn i chi ddechrau

Os ydych yn defnyddio hen borwr, e.e. Internet Explorer 8, bydd angen i chi ei ddiweddaru neu ddefnyddio porwr gwahanol. Rhagor o wybodaeth am borwyr.

Ffurflenni ac arweiniad perthynol

Taliad pensiwn a gyrchir yn hyblyg: cais am ad-daliad (P55)
Defnyddiwch y ffurflen P55 i adhawlio ad-daliad treth pan fyddwch wedi cyrchu’ch cronfa bensiwn yn hyblyg, ond heb ei gwagio.

Cyfandaliad pensiwn a gyrchir yn hyblyg: cais am ad-daliad (P53Z)
Defnyddiwch y ffurflen P53Z i hawlio ad-daliad treth pan fyddwch wedi gwagio’ch cronfa bensiwn, ond eich bod yn gweithio neu’n cael budd-daliadau.

Hawlio ad-daliad treth pan fyddwch yn rhoi’r gorau i weithio
Arweiniad ynghylch sut i hawlio os oes gennych hawl i ad-daliad os ydych yn rhoi’r gorau i weithio, yn ymddeol, neu’n mynd nôl i astudio.

Published 1 Gorffennaf 2014
Last updated 27 Mehefin 2018 + show all updates
 1. Link to form p50 has been updated.
 2. Clarification has been added to explain the form is to be used by people working within the UK.
 3. An online service is now available.
 4. New print and complete form added.
 5. Welsh version of form P50Z added to this page.
 6. Form P50Z added to claim refund on flexible access pension payment.
 7. Added translation
 8. First published.