Gwneud cais

Edrych os ydych yn gymwys cyn gwneud cais.

Ni allwch gael Benthyciad Trefnu os ydych yn cael Credyd Cynhwysol. Gwnewch gais am Daliad Cyllidebu Ymlaen Llaw yn lle hynny.

Rhaid i chi defnyddio ffurflen bapur os ydych yn benodai sy’n gwneud cais ar ran rhywun arall.

Mae ffordd wahanol i wneud cais yng Ngogledd Iwerddon.


Os byddwch yn gwneud cais ar-lein fe ddywedir wrthych os byddwch yn cael cynnig benthyciad o fewn 20 diwrnod gwaith. Os ydych yn dewis derbyn cynnig o fenthyciad, byddwch yn cael yr arian o fewn 12 diwrnod gwaith.

Mae’r arian yn cael ei dalu i’ch cyfrif banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd.

Ffyrdd eraill o wneud cais

Gallwch argraffu a chwblhau’r ffurflen SF500. Gall eich cais gymryd hyd at 25 diwrnod gwaith i’w brosesu.

Gallwch hefyd:

  • casglu ffurflen gais o’ch Canolfan Byd Gwaith agosaf
  • ffonio’r Gronfa gymdeithasol a gofyn i ffurflen gael ei bostio i chi - caniatewch 5 diwrnod gwaith i’r ffurflen gyrraedd

Cronfa Cymdeithasol
Ffôn: 0800 169 0240
NGT text relay (os na allwch glywed neu siarad ar y ffôn): 18001 yna 0800 169 0240
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm
Darganfyddwch am gostau galwadau

Gallwch ddychwelyd eich ffurflen wedi’i chwblhau drwy’r post neu roi drwy law i’ch Canolfan Byd Gwaith lleol.

Cwestiynau am eich cais

Ffoniwch y Gronfa Gymdeithasol os oes gennych gwestiwn am eich cais

Caniatewch 20 diwrnod gwaith cyn ffonio os ydych yn dychwelyd eich ffurflen drwy’r post (efallai na fydd eich cais wedi cael ei brosesu cyn hynny).