Benthyciadau Trefnu

2. Edrych os ydych yn gymwys

I gael Benthyciad Trefnu mae’n rhaid i chi fod wedi bod yn cael un o’r budd-daliadau hyn am y 6 mis diwethaf:

  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm
  • Credyd Pensiwn

Ni allwch gael Benthyciad Trefnu os:

  • rydych yn cymryd rhan mewn anghydfod diwydiannol (er enghraifft, streic, cerdded allan neu gael eich cloi allan)
  • mae arnoch fwy na £1,500 i gyd mewn Benthyciadau Argyfwng neu Fenthyciadau Trefnu

Os ydych yn cael Credyd Cynhwysol

Gallwch wneud cais am Daliad Cyllidebu Ymlaen Llaw gan eich Canolfan Byd Gwaith leol yn lle hyn os ydych yn cael Credyd Cynhwysol.