Edrych os ydych yn gymwys

I gael Benthyciad Trefnu mae’n rhaid i chi fod wedi bod yn cael un, neu gyfuniad, o’r budd-daliadau hyn am y 6 mis blaenorol:

  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm
  • Credyd Pensiwn
  • Credyd Cynhwysol (dim ond os ydych yn hawlio Credyd Pensiwn pan rydych yn gwneud cais am Fenthyciad Trefnu)

Ni allwch gael Benthyciad Trefnu os:

  • rydych yn cymryd rhan mewn anghydfod diwydiannol (er enghraifft, streic, cerdded allan neu gael eich cloi allan)
  • mae arnoch fwy na £1,500 i gyd mewn Benthyciadau Argyfwng neu Fenthyciadau Trefnu

Os ydych yn cael Credyd Cynhwysol

Ni allwch gael Benthyciad Trefnu os ydych yn cael Credyd Cynhwysol. Gwnewch gais am Daliad Cyllidebu Ymlaen Llaw yn lle.