Sut maent yn gweithio

Gall Benthyciad Trefnu helpu i dalu am:

 • dodrefn neu nwyddau i’r cartref (er enghraifft, peiriant golchi neu ‘nwyddau gwyn’ eraill)
 • dillad neu esgidiau
 • rent ymlaen llaw
 • costau yn gysylltiedig â symud tŷ
 • cynnal a chadw, gwelliannau neu ddiogelwch ar gyfer eich cartref
 • costau teithio o fewn y DU
 • costau yn gysylltiedig â chael swydd newydd
 • costau mamolaeth
 • costau angladd
 • talu benthyciadau hur-bwrcas yn ôl
 • talu benthyciadau a gymerwyd ar gyfer yr eitemau uchod yn ôl

Nid yw Benthyciad Argyfwng ar gael bellach.

Rydych ond yn gymwys am Fenthyciad Trefnu os ydych wedi bod ar fudd-daliadau penodol am 6 mis.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).