Beth allech chi ei gael

Y swm lleiaf y gallwch ei fenthyg yw £100. Gallech gael hyd at:

  • £348 os ydych yn sengl
  • £464 os oes gennych bartner
  • £812 os ydych chi neu’ch partner yn hawlio Budd-dal Plant

Mae faint allwch chi ei gael yn dibynnu os:

  • gallwch dalu’r benthyciad yn ôl
  • mae gennych gynilion o fwy na £1,000 (£2,000 os ydych chi neu’ch partner yn 63 oed neu drosodd)
  • rydych yn talu’n ôl Benthyciad Trefnu neu Fenthyciad Argyfwng ar hyn o bryd