Guidance

Rhoi tagiau clust gwartheg newydd yn lle rhai sy’n cael eu colli neu eu difrodi

Yr hyn y dylech ei wneud os caiff tag clust ei golli neu os na ellir ei ddarllen mwyach, neu os ydych wedi prynu anifail nad yw wedi'i dagio neu anifail sydd â thagiau nas cymeradwywyd.