Guidance

Pasbortau gwartheg: beth i'w wneud os bydd problemau'n codi

Gwybodaeth i'r rhai sy'n cadw gwartheg, byfflos neu fuail am beth i'w wneud am golli dyddiadau cau, pasbortau sydd ar goll neu wedi'u dwyn a phroblemau eraill.