Guidance

Cael a defnyddio labeli cod bar ar gyfer eich daliad

Byddwch yn cael labeli cod bar pan fyddwch yn cofrestru eich daliad. Os byddwch yn eu defnyddio i gyd, bydd Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain yn anfon rhagor atoch ar gais.