Guidance

Cael a defnyddio labeli cod bar ar gyfer eich daliad

Byddwch yn cael labeli cod bar pan fyddwch yn cofrestru eich daliad. Os byddwch yn eu defnyddio i gyd, bydd Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain yn anfon rhagor atoch ar gais.

Mae Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain (GSGP) yn defnyddio labeli cod bar (a elwir hefyd yn labeli cyfeiriad y daliad) i ddarllen gwybodaeth am ddaliadau yn awtomatig. Bydd ceidwaid gwartheg yn cael cyflenwad o labeli cod bar pan fyddant yn cofrestru eu daliad â GSGP gyntaf.

Gwneud cais am ragor o labeli cod bar

Os bydd angen rhagor o godau bar arnoch, cysylltwch â GSGP: neu defnyddiwch y swyddogaeth ‘cysylltu â GSGP’ ar y System Olrhain Gwartheg (SOG) Ar-lein.

Bydd GSGP yn anfon labeli cod bar newydd atoch am ddim.

Ar ôl i chi gael y labeli, gwnewch yn siŵr fod y wybodaeth arnynt yn gywir. Os yw’n anghywir, cysylltwch â GSGP. Storiwch y labeli’n ddiogel.

Pryd i ddefnyddio labeli cod bar

Mae angen i chi ddefnyddio codau bar ar gyfer y canlynol:

  • ffurflenni cais am basbortau gwartheg
  • cardiau symud mewn pasbortau ar ffurf llyfr sieciau
  • y crynodeb o symudiadau yn y pasbort
  • adrannau marwolaeth y pasbort

Cysylltu

Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain

BCMS
Curwen Road
Workington
Cumbria
CA14 2DD

Oriau agor arferol llinell gymorth GSGP: rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, ar gau ar y penwythnosau a gwyliau banc. Codir y gyfradd leol am bob galwad.

Published 8 July 2014