Guidance

Cadw cofrestr daliad ar gyfer gwartheg

Rhaid i bob ceidwad gwartheg gadw cofrestr daliad sy'n dangos genedigaethau, symudiadau a marwolaethau'r gwartheg, y buail a'r byfflos y mae'n gyfrifol amdanynt.