Ffurflen

Hunanasesiad: Cofrestru partner ar gyfer Hunanasesiad a CYG Dosbarth 2 (SA401)

Defnyddiwch y ffurflen SA401 i gofrestru ar gyfer Hunanasesiad os ydych wedi ymuno â phartneriaeth.

Dogfennau

Gwasanaeth ffurflen ar-lein (mewngofnodi drwy ddefnyddio Porth y Llywodraeth)

Cofrestru partner ar gyfer Hunanasesiad a CYG Dosbarth 2 (SA401)

Cofrestru partner ar gyfer Hunanasesiad a CYG Dosbarth 2: fersiwn PDF (SA401)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas i ddefnyddwyr technoleg gynorthwyol.

Gwneud cais am fformat hygyrch.
Os ydych chi'n defnyddio technoleg gynorthwyol (er enghraifft, rhaglen darllen sgrin) a bod angen fersiwn o'r ddogfen hon arnoch mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch different.format@hmrc.gov.uk. Rhowch wybod i ni pa fformat sydd ei angen arnoch. Bydd yn ein helpu os byddwch chi'n dweud pa dechnoleg gynorthwyol rydych chi'n ei defnyddio.

Manylion

Defnyddiwch yr SA401 i gofrestru fel partner ar gyfer Hunanasesiad a CYG Dosbarth 2.

Gallwch lenwi’r ffurflen ar-lein, ei hargraffu a’i phostio i Gyllid a Thollau EM (CThEM).

Er mwyn defnyddio’r gwasanaeth ar-lein, bydd angen Dynodydd Defnyddiwr a chyfrinair Porth y Llywodraeth arnoch. Os nad oes gennych Ddynodydd Defnyddiwr, gallwch greu un pan fyddwch yn defnyddio’r gwasanaeth.

Os cewch broblemau yn agor y ffurflen ar-lein gallwch ddefnyddio’r fersiwn PDF o’r SA401. Bydd yn rhaid i chi argraffu’r fersiwn hwn a’i lenwi â llaw.

Cyn i chi ddechrau

Os ydych yn defnyddio hen borwr, e.e. Internet Explorer 8, bydd yn rhaid i chi ei ddiweddaru neu ddefnyddio porwr gwahanol. Rhagor o wybodaeth ynghylch porwyr.

Bydd yn rhaid i chi lenwi’r ffurflen yn gyfan gwbl cyn i chi allu ei hargraffu. Ni allwch gadw ffurflen sydd wedi’i chwblhau’n rhannol felly rydym yn awgrymu eich bod yn casglu’ch holl wybodaeth at ei gilydd cyn i chi ddechrau ei llenwi.

Ffurflenni ac arweiniad perthynol

64-8: Awdurdodi eich asiant

Cyhoeddwyd ar 30 April 2014
Diweddarwyd ddiwethaf ar 6 April 2016 + show all updates
  1. Rates, allowances and duties have been updated for the tax year 2016 to 2017.

  2. An online service is now available.

  3. Added translation