Personal tax – form

Hunanasesiad: Cofrestru partner ar gyfer Hunanasesiad a CYG Dosbarth 2 (SA401)

Defnyddiwch y ffurflen SA401 i gofrestru ar gyfer Hunanasesiad os ydych wedi ymuno â phartneriaeth.

Documents

Online form service

Cofrestru partner ar gyfer Hunanasesiad a CYG Dosbarth 2 (SA401)

Cofrestru partner ar gyfer Hunanasesiad a CYG Dosbarth 2: fersiwn PDF (SA401)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Cofrestru partner ar gyfer Hunanasesiad a CYG Dosbarth 2: fersiwn PDF (SA401)"), and its reference (Unique reference: SA401).

Manylyn

Defnyddiwch yr SA401 i gofrestru fel partner ar gyfer Hunanasesiad a CYG Dosbarth 2.

Gallwch lenwi’r ffurflen ar-lein, ei hargraffu a’i phostio i Gyllid a Thollau EM (CThEM).

Os cewch broblemau yn agor y ffurflen ar-lein gallwch ddefnyddio’r fersiwn PDF o’r SA401. Bydd yn rhaid i chi argraffu’r fersiwn hwn a’i lenwi â llaw.

Cyn i chi ddechrau

Os ydych yn defnyddio hen borwr, e.e. Internet Explorer 8, bydd yn rhaid i chi ei ddiweddaru neu ddefnyddio porwr gwahanol. Rhagor o wybodaeth ynghylch porwyr.

Bydd yn rhaid i chi lenwi’r ffurflen yn gyfan gwbl cyn i chi allu ei hargraffu. Ni allwch gadw ffurflen sydd wedi’i chwblhau’n rhannol felly rydym yn awgrymu eich bod yn casglu’ch holl wybodaeth at ei gilydd cyn i chi ddechrau ei llenwi.

Ffurflenni ac arweiniad perthynol

64-8: Awdurdodi eich asiant