Cyfarwyddyd

Trefnau ar gyfer ymholiadau a dileu (CY50)

Cyngor ar sut i osgoi ymholiadau ar geisiadau a'n trefnau lle bo angen eu gwneud (cyfarwyddyd ymarfer 50).

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn rhoi cyngor ar sut i osgoi ymholiadau ar geisiadau a’n trefnau lle bo angen eu gwneud. Mae wedi ei anelu at drawsgludwyr.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 13 October 2003
Last updated 15 March 2021 + show all updates
  1. Section 2 has been amended to include details of a change to the requisition reply period.

  2. Section 2 has been amended to reflect changes to our warning of cancellation procedure. Sections 3 and 5 have been amended to clarify our guidance on applying for an extension of time.

  3. Section 2 has been amended to remind Business e-services customers they can reply to requisitions electronically.

  4. Section 6.1 has been amended to remove a reference to outline applications following the revocation of rule 54 of the Land Registration Rules 2003 by the Land Registration (Amendment) Rules 2018 coming into force on 6 April 2018. It is no longer possible to secure priority for an application by way of an outline application. References in this guide to ‘business days’ have been changed to ‘working days’. Sections 5.1 and 6.2 have been updated to reflect the introduction of Land Transaction Tax for transactions affecting land in Wales completed on or after 1 April 2018.

  5. Section 2 has been amended to reflect the provision of email addresses when submitting e-DRS applications using the HM Land Registry portal.

  6. Video about "How to avoid Land Registry requisitions: introduction" added.

  7. Section 6.1 has been amended as a result of a change to our email addresses.

  8. Section 2 has been amended as a result of a change to our procedures. From 11 January 2016 we are changing how we send warning of cancellation letters and what they contain.

  9. Link to the advice we offer added.

  10. First published.