Cyfarwyddyd

Cofrestru arwystlon cyfreithiol a gweithredoedd amrywio arwystl (CY29)

Cyngor i drawsgludwyr ar gofrestru arwystlon cyfreithiol a gweithredoedd amrywio (cyfarwyddyd ymarfer 29).

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn rhoi cyngor ar gofrestru arwystlon cyfreithiol a gweithredoedd amrywio telerau arwystl cofrestredig yng Nghofrestrfa Tir EM. Mae wedi ei anelu at drawsgludwyr.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 13 October 2003
Last updated 23 March 2020 + show all updates
 1. Section 4 has been amended to clarify when we will enter the note referred to in section 859H of the Companies Act 2006.

 2. Section 5 has been amended to clarify when a restriction will not be automatically cancelled on a discharge of a charge.

 3. Section 4 has been amended to refer to the correct section of the Companies Act 2006. Section 14.1 has been amended to clarify that a digital mortgage can be used only to create remortgages of a borrower’s existing property. Section 14.2 has been amended as the service is no longer in the private phase.

 4. Section 6 has been amended to clarify that an application to register a lender’s obligation to make further advances must be made by the lender or their conveyancer.

 5. A new section 14 about digital mortgages has been added to this guide.

 6. Section 11 has been amended to refer to the register completion sheet rather than the title information document.

 7. Video about How to avoid Land Registry requisitions: Company charges added

 8. Section 12.1 has been amended as we have revised our practice on local authority signatories to letters of postponement.

 9. Section 12 has been added detailing our practice on the postponement of charges.

 10. Link to the advice we offer added.

 11. Section 9.1 has been amended to make it clear that when you lodge a scanned image of an approved charge for registration, the ‘MD’ reference of the charge must clearly appear on the scanned image.

 12. Welsh translation added.

 13. First published.