Cyfarwyddyd

Ceisiadau graddfa fawr a chyfrifo ffïoedd (CY33)

Sut i baratoi cais sy’n cynnwys nifer fawr o eiddo a chyfrifo'r ffïoedd cysylltiedig (cyfarwyddyd ymarfer 33).

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn rhoi gwybodaeth am sut i baratoi cais sy’n cynnwys nifer fawr o eiddo a gwybodaeth am gyfrifo ffïoedd ar gyfer ceisiadau graddfa fawr o dan Erthygl 6 y Gorchymyn Ffi Cofrestru Tir cyfredol. Mae wedi ei anelu at drawsgludwyr a chynghorwyr cyfreithiol eraill a dylech ddehongli cyfeiriadau atoch ‘chi’ felly.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 13 October 2003
Last updated 2 November 2020 + show all updates
  1. The guide has been amended as we have revised the number of registered titles and unregistered properties that constitute a large-scale application. We have also amended the ways in which you contact us.

  2. Section 2 has been amended to clarify how you should contact us.

  3. Section 17.3, which deals with fees, has been amended to include a further example. This is where a single lease comprises land out of registered titles and also out of unregistered land.

  4. The guide has been updated as a result of a review of our practice on large-scale applications. Section 12 has been updated to reflect the introduction of Land Transaction Tax for transactions affecting land in Wales completed on or after 1 April 2018.

  5. Sections 3 and 15 have been amended to take account of a Chief Land Registrar’s Direction on large scale voluntary applications for first registration.

  6. Section 20 has been amended as a result of a change to our email addresses.

  7. Section 19 has been amended to reflect that we will no longer accept applications by fax.

  8. Link to the advice we offer added.

  9. Welsh translation added.

  10. First published.