Cyfarwyddyd

Ceisiadau graddfa fawr a chyfrifo ffïoedd (CY33)

Sut i baratoi cais sy’n cynnwys nifer fawr o eiddo a chyfrifo'r ffïoedd cysylltiedig (cyfarwyddyd ymarfer 33).