Ffurflen

Treth Etifeddiant: Datganiad gwybodaeth am yr ystâd (IHT205 (2011))

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn os nad yw'r ystâd yn debygol o dalu Treth Etifeddiant.

Dogfennau

Llenwch eich ffurflen IHT205 ar-lein

Treth Etifeddiant: Datganiad gwybodaeth am yr ystâd (IHT205 (2011))

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Treth Etifeddiant: Datganiad gwybodaeth am yr ystâd (IHT205 (2011))"), and its reference (Unique reference: IHT205 (2011)).

IHT206 Nodiadau i’ch helpu i lenwi’r ffurflen IHT205 (2011)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("IHT206 Nodiadau i’ch helpu i lenwi’r ffurflen IHT205 (2011)"), and its reference (Unique reference: IHT206(2011)).

Manylion

Gwiriwch a allwch ddefnyddio’r gwasanaeth ar-lein fel rhan o’r broses profiant os yw ystâd yr ymadawedig yn ‘ystâd eithriedig’, ac y bu’r person a fu farw yn preswylio’n barhaol yng Nghymru, Lloegr neu Ogledd Iwerddon. Mae ‘ystâd eithriedig’ fel arfer yn ystâd nad yw’n talu Treth Etifeddiant. Os na allwch ddefnyddio’r gwasanaeth, defnyddiwch y ffurflen IHT205.

Cael y meddalwedd cywir

Mae’r ffurflen hon yn rhyngweithiol (un yr ydych yn ei llenwi ar y sgrin) ac mae’n rhaid i chi gael Adobe Reader er mwyn ei chwblhau. Mae’n rhad ac am ddim i lawrlwytho Adobe Reader. Lawrlwytho’r fersiwn diweddaraf o Adobe Reader.

Published 4 Ebrill 2014
Last updated 31 Gorffennaf 2018 + show all updates
  1. The English and Welsh versions of IHT206 notes to help you fill in form IHT205 (2011) have been updated.
  2. An online service is now available for estates that are unlikely to pay Inheritance Tax.
  3. New customers can now trial our online service for Inheritance Tax reporting.
  4. From November 2015 if you are already registered to use SA Online, you may be able to use our new Inheritance Tax Online Service instead of filling in form IHT205.
  5. Updated forms IHT205 (2011) and IHT 206 (2011) have been added to the page.
  6. First published.