Cyfarwyddyd

Gwybodaeth Budd-dal Plant ynghylch pobl ifanc 16 mlwydd oed neu'n hŷn

Gwybodaeth am gael Budd-dal Plant ar gyfer person ifanc 16 oed neu'n hŷn sydd mewn addysg amser llawn nad yw'n addysg uwch neu hyfforddiant cymeradwy.