Cyfarwyddyd

Elusennau: cyngor ar geisiadau i'w hanfon i Gofrestrfa Tir EM (CY14)

Cyngor ar geisiadau i'w hanfon i Gofrestrfa Tir EM i gofrestru trafodion sy'n ymwneud ag elusennau (cyfarwyddyd ymarfer 14).

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn wedi ei anelu at drawsgludwyr a chynghorwyr cyfreithiol elusennau ac at y rhai hynny sy’n caffael tir oddi wrth elusennau a dylech ddehongli cyfeiriadau atoch ‘chi’ felly. Bydd staff Cofrestrfa Tir EM yn cyfeirio ato hefyd.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 13 October 2003
Last updated 17 May 2021 + show all updates
  1. Section 8 has been amended to confirm that when trustees of unincorporated charities delegate execution to some of their number, all trustees must still be named in the deed or otherwise be accounted for in the application.

  2. Section 9.2 has been amended to improve the explanation of the requirements of the Church Property Measure 2018 which came into force on 1 March 2019.

  3. Section 9 has been amended as a result of the Church Property Measure 2018 which came into force on 1 March 2019.

  4. Section 5.2.2 has been amended to clarify how to complete the required statement for non-exempt charities on a disposition other than a mortgage.

  5. Section 1 has been updated to clarify that information about charitable incorporated organisations can by found in practice guide 14A. Section 2 has been updated to reflect our current practice relating to the use of copy documents for some applications for first registration.

  6. Section 3.5 has been amended. The Charity Commission now normally makes and issues orders under sections 69 and 90 of the Charities Act 2011 on a monthly basis. Each monthly order will vest land owned by different charities in the Official Custodian for Charities.

  7. Link to the advice we offer added.

  8. Welsh translation added.

  9. First published.