Cyfarwyddyd

Sefydliadau corfforedig elusennol (CY14a)

Trafodion yn ymwneud â sefydliadau corfforedig elusennol, gan gynnwys eu diddymiad (cyfarwyddyd ymarfer 14A).

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn ychwanegiad at gyfarwyddyd ymarfer 14: elusennau ac mae’n ymdrin ag agweddau cofrestru tir trafodion yn ymwneud â sefydliadau corfforedig elusennol, gan gynnwys eu diddymiad. Mae wedi ei anelu at drawsgludwyr a chynghorwyr cyfreithiol elusennau ac at y rhai hynny sy’n caffael tir oddi wrth elusennau.

Mae gwybodaeth bellach ar gael ar wefan y Comisiwn Elusennau.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Published 13 October 2003
Last updated 21 January 2019 + show all updates
  1. Sections 8.1, 8.2 and 8.3 have been amended to bring guidance up to date and to accord with Charity Commission guidance.
  2. Section 8 has been amended to reflect the provisions of the Charitable Incorporated Organisations (Conversion) Regulations 2017. Section 9 has been amended to reflect HM Land Registry’s understanding of the current law relating to amalgamation and merger of charitable incorporated organisations.
  3. Link to the advice we offer added.
  4. First published.