Cyfarwyddyd

Sefydliadau corfforedig elusennol (CY14a)

Trafodion yn ymwneud â sefydliadau corfforedig elusennol, gan gynnwys eu diddymiad (cyfarwyddyd ymarfer 14A).

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn ychwanegiad at gyfarwyddyd ymarfer 14: elusennau ac mae’n ymdrin ag agweddau cofrestru tir trafodion yn ymwneud â sefydliadau corfforedig elusennol, gan gynnwys eu diddymiad. Mae wedi ei anelu at drawsgludwyr a chynghorwyr cyfreithiol elusennau ac at y rhai hynny sy’n caffael tir oddi wrth elusennau.

Mae gwybodaeth bellach ar gael ar wefan y Comisiwn Elusennau.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Published 13 Hydref 2003
Last updated 24 Mehefin 2015 + show all updates
  1. Link to the advice we offer added.
  2. First published.