Cyfarwyddyd

Ynglŷn â'ch Budd-dal Plant: Taflen Wybodaeth CH1715

Mae'r daflen ffeithiau hon yn esbonio pryd i gysylltu â Chyllid a Thollau EM am newidiadau sy'n effeithio ar eich Budd-dal Plant a Lwfans Gwarcheidwad.

Dogfennau

Ynglŷn â'ch Budd-dal Plant: Taflen Wybodaeth CH1715

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Ynglŷn â'ch Budd-dal Plant: Taflen Wybodaeth CH1715").

Manylion

Arweiniad yn unig yw’r taflenni gwybodaeth hyn sy’n adlewyrchu safbwynt Cyllid a Thollau ar adeg eu hysgrifennu.

Published 6 Tachwedd 2012
Last updated 1 Hydref 2018 + show all updates
  1. The English and Welsh language factsheets have been updated.
  2. The English and Welsh language factsheets have been updated.
  3. English and Welsh language pdfs replaced.
  4. A new section about the New State Pension has been added to this form.
  5. First published.