Cyfarwyddyd

Ynglŷn â'ch Budd-dal Plant: Taflen Wybodaeth CH1715

Mae'r daflen ffeithiau hon yn esbonio pryd i gysylltu â Chyllid a Thollau EM am newidiadau sy'n effeithio ar eich Budd-dal Plant a Lwfans Gwarcheidwad.

Dogfennau

Ynglŷn â'ch Budd-dal Plant: Taflen Wybodaeth CH1715

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Ynglŷn â'ch Budd-dal Plant: Taflen Wybodaeth CH1715").

Manylion

Arweiniad yn unig yw’r taflenni gwybodaeth hyn sy’n adlewyrchu safbwynt Cyllid a Thollau ar adeg eu hysgrifennu.

Published 6 Tachwedd 2012
Last updated 1 Hydref 2017 + show all updates
  1. The English and Welsh language factsheets have been updated.
  2. English and Welsh language pdfs replaced.
  3. A new section about the New State Pension has been added to this form.
  4. First published.