Mynediad i'n swyddfeydd ac amseroedd agor

Ein hargaeledd i gwsmeriaid.

Nid ydym yn gwneud unrhyw apwyntiadau wyneb yn wyneb yn ein swyddfeydd lleol oherwydd pandemig y coronafeirws (COVID-19). Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Gallwch gysylltu â Chofrestrfa Tir EM neu ddarllen ein mesurau cymorth dros dro.

Cadarnhau hunaniaeth

Gall trawsgludwyr, swyddogion gweithredol cyfreithiol siartredig a phobl sy’n gweithio, neu sydd wedi gweithio mewn proffesiynau penodol gadarnhau hunaniaeth. Gweler cyfarwyddyd ymarfer 67A: newidiadau dros dro i ofynion tystiolaeth hunaniaeth Cofrestrfa Tir EM am ragor o wybodaeth.