Mynediad i'n swyddfeydd ac amseroedd agor

Trefnu apwyntiad yn un o’n swyddfeydd.

Os oes gennych ymholiad cyffredinol, cysylltwch â ni, oherwydd efallai na fydd yn rhaid ymweld â ni.

Os oes angen ymweld ag un o swyddfeydd Cofrestrfa Tir EM rhaid gwneud apwyntiad, gan roi o leiaf 72 awr o rybudd. Mae apwyntiadau ar gael rhwng 8.30am a 6pm, dydd Llun i ddydd Gwener (heblaw am Wyliau Banc).