Mynediad i'n swyddfeydd ac amseroedd agor

Trefnu apwyntiad yn un o’n swyddfeydd.

Byddwch yn ymwybodol nad ydym yn rhoi cyngor cyfreithiol. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Ymweliadau â swyddfeydd

Defnyddiwch ein ffurflen gysylltu ar gyfer ymholiadau cyffredinol.

Rhaid gwneud apwyntiad er mwyn ymweld ag un o swyddfeydd Cofrestrfa Tir EM. Mae angen 72 awr o rybudd. Mae apwyntiadau ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 8.30am a 6pm (heblaw am Wyliau Banc). Gweler ein Amseroedd agor ar gyfer y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd