Stori newyddion

Terfyn Amser Ffeilio Cyfrifon 30 Medi

Mae’n rhaid i fwy na 250,000 o gwmnïau ffeilio eu cyfrifon erbyn diwedd y mis. Os ydych chi’n un ohonyn nhw, peidiwch â’i gadael tan y funud olaf.

Calendar showing 30 September in English and Welsh

Mae’n haws ffeilio’ch cyfrifon ar lein. Ofyn am god os nad oes un gennych. Caiff ei anfon at swyddfa cofrestredig y cwmni trwy’r post a gall cymrud 5 diwrnod i gyrraedd.

Ffeiliwch yn gynnar a ffeilio ar lein

Ffeilio’ch cyfrifon ar lein cyn y terfyn amser a byddwch yn dawel eich meddwl eu bod wedi’u ffeilio mewn pryd - byddwn yn anfon neges e-bost atoch yn cadarnhau eu bod wedi dod i law ac un arall yn cadarnhau eu bod wedi’u cofrestru.

Gall ffeilio cyfrifon ar lein gymryd cyn lleied â 15 munud o’r dechrau i’r diwedd,- does dim angen trafferthu gyda phapur, amlenni, llythyrau esboniadol a’r ansicrwydd ychwanegol ynghylch a fydd y cyfrifon yn cyrraedd yn brydlon.

Os ydych yn gwmni bach, ni allwch ffeilio cyfrifon cryno mwyach. I ddarganfod beth yw’ch opsiynau, darllenwch ein stori newyddion

Cael gwybod sut i gael cod dilysu’ch cwmni sydd angen er mwyn ffeilio ar lein

Gallwch wylio fideo yn Saesneg ar sut i ffeilio cyfrifon segur ar lein

Dormant accounts online filing video demonstration

Osgoi gwrthodiadau

Gyda gwiriadau’n rhan o’r broses i sicrhau bod eich cyfrifon yn bodloni’r gofynion, mae ein gwasanaeth ffeilio ar lein yn eich helpu i osgoi gwrthodiadau.

Mae’n bosibl y bydd angen i gyfrifon a gyflwynir gael eu gwirio â llaw a dim ond yn ystod oriau swyddfa mae hyn yn cael ei wneud.

Gallai fod yn rhy hwyr i osgoi cosb os caiff eich cyfrifon eu gwrthod a bod angen eu hailgyflwyno. Ffeiliwch ar lein gryn dipyn cyn y dyddiad cau er mwyn caniatáu digon o amser i ymdrin â gwrthodiad pe bai hynny’n digwydd. Os oes rhaid i chi ffeilio cyfrifon papur, efallai y byddwch am ddefnyddio gwasanaeth cyflenwi gwarantedig y diwrnod nesaf.

Os oes rhaid i chi ffeilio cyfrifon papur, efallai y byddwch am ddefnyddio gwasanaeth cyflenwi gwarantedig y diwrnod nesaf.

Dyddiadau prosesu cyfredol ar gyfer dogfennau papur.

Argaeledd gwasanaethau ar-lein

Mae ein gwasanaethau ar-lein ar gael 24/7, ond dylech wirio bod eich cwmni wedi’i gofrestru ar gyfer ffeilio ar lein a bod y cyfrifon rydych eisiau eu ffeilio wedi’u galluogi ar y gwasanaeth.

Ffeilio cyfrifon yn ein swyddfeydd

Gall ein swyddfa yng Nghymru dderbyn dogfennau 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Mae gan Llundain a Chaeredin blwch llythyrau ar gyfer dosbarthiadau y tu allan i oriau. Dim ond mewn oriau swyddfa y gall ein swyddfa Belfast dderbyn dogfennau.

Gallwch wirio ein hamserau agor cyn ffeilio’ch cyfrifon yn un o’n swyddfeydd.

Mwy o wybodaeth

Gallwch gael gwybod mwy am ein gwasanaeth ffeilio ar lein (yn Saesneg yn unig yw’r tudalen hwn ar hyn o bryd) a chod dilysu’r cwmni mae’n rhaid ei gael er mwyn ffeilio ar lein.

Gallwch gael gwybod mwy am baratoi’ch cyfrifon (yn Saesneg) neu ddarllen canllawiau manwl ar gyfrifon a chosbau ffeilio hwyr.

Os na allwch ffeilio’ch cyfrifon ar amser, anfonwch e-bost at enquiries@companieshouse.gov.uk cyn gynted â phosib. Cynnwys enw, rhif y cwmni a’ch rhesymau am angen estyniad.

Published 6 Medi 2016
Last updated 22 Medi 2017 + show all updates
  1. Further information updated.
  2. Added translation