Stori newyddion

Opsiynau ffeilio cyfrifon ar gyfer cwmnïau bach

Mae newidiadau i gyfraith cwmnïau yn y DU wedi dileu'r opsiwn ar gyfer cwmnïau bach i ffeilio cyfrifon cryno ar gyfer cyfnodau cyfrifeg yn dechrau ar neu ar ôl 1 Ionawr 2016.