Stori newyddion

Opsiynau ffeilio cyfrifon ar gyfer cwmnïau bach

Mae newidiadau i gyfraith cwmnïau yn y DU wedi dileu'r opsiwn ar gyfer cwmnïau bach i ffeilio cyfrifon cryno ar gyfer cyfnodau cyfrifeg yn dechrau ar neu ar ôl 1 Ionawr 2016.

person holding wires

Cwmnïau bach

Os ydych yn gwmni bach mae gennych 4 opsiwn ar gyfer ffeilio’ch cyfrifon:

Cyfrifon Micro-endid

Mae’n rhaid i chi fodloni o leiaf 2 o’r canlynol:

 • ni all trosiant fod yn fwy na £632,000
 • ni all cyfanswm y fantolen fod yn fwy na £316,000
 • ni all nifer cyfartalog y bobl a gyflogir fod yn fwy na 10

Cyfrifon talfyredig (abridged accounts)

Mae’n rhaid i chi fodloni o leiaf 2 o’r canlynol:

 • ni all trosiant fod yn fwy na £10.2 miliwn
 • ni all cyfanswm y fantolen fod yn fwy na £5.1 miliwn
 • ni all nifer cyfartalog y bobl a gyflogir fod yn fwy na 50

Cyfrifon llawn gyda ni a Chyllid a Thollau EM (CThEM)

Mae cyfrifon ar y cyd hyn yn addas ar gyfer cwmnïau bach sy’n eu heithrio rhag archwilio ariannol ac mae angen arnynt ffeilio cyfrifon llawn i ni a CThEM. Gallwch hefyd ffeilio’ch ffurflen dreth gyda CThEM ar yr un pryd.

Cyfrifon cwmni segur

Mae’r cyfrifon hyn yn addas ar gyfer cwmnïau cyfyngedig drwy gyfrannau neu drwy warant nad ydynt erioed wedi masnachu a gellir eu ffeilio gan ddefnyddio WebFiling.

Sut i ffeilio’ch cyfrifon

Cyfrifon micro-endidau:

I ffeilio cyfrifon micro-endidau bydd angen i chi lofnodi mewn i’n gwasanaeth WebFiling a dewis cyfrifon micro-endidau.

Cyfrifon talfyredig:

I ffeilio cyfrifon talfyredig mae gennych 3 opsiwn:

1 Defnyddiwch ein gwasanaeth WebFiling a dewis yr opsiwn cyfrifon talfyredig

2 Defnyddiwch y gwasanaeth ffeilio ar y cyd Ty’r Cwmnïau-CThEM. Bydd angen cyfrif Porth y Llywodraeth arnoch a gallwch ffeilio eich ffurflen dreth i CThEM ar yr un pryd.

3 Defnyddiwch meddalwedd trydydd parti. Mae’r gwasanaeth hwn yn fuddiol i’r rhai sy’n ffeilio yn rheolaidd.

Gweler ein cyfarwyddyd cyfrifon am ragor o wybodaeth.

Published 10 Ebrill 2017
Last updated 5 Rhagfyr 2017 + show all updates
 1. WebFiling service added for abridged accounts.
 2. Added translation
 3. Updated the link to third party software.
 4. Added translation
 5. Image changed
 6. First published.