Cyfarwyddyd

Cosbau ffeilio hwyr

Sut y bydd cosb ffeilio hwyr yn cael ei gosod os na chaiff cyfrifon eich cwmni eu ffeilio’n brydlon a sut i apelio yn erbyn cosb.

Dogfennau

Cosbau ffeilio hwyr (GP5)

Cosbau ffeilio hwyr apeliadau

Manylion

Mae’r canllaw hwn yn berthnasol i bob cwmni preifat a chyhoeddus sydd wedi’i gofrestru yn y Deyrnas Unedig. Mae’n esbonio sut y bydd cosb ffeilio hwyr yn cael ei gosod ar gwmni os na chaiff ei gyfrifon eu ffeilio erbyn y terfyn amser ar gyfer ffeilio. Mae hefyd yn dweud wrthych sut i apelio os yw cosb ffeilio hwyr wedi cael ei gosod eisoes.

Gwrando ar ein bodlediad am mwy o wybodaeth

Prif lun: Jacek Dudzinski/Shutterstock.com

Published 1 Ebrill 2014
Last updated 6 Chwefror 2018 + show all updates
 1. Guidance converted to HTML
 2. Link to accessibility information added.
 3. Guidance for companies affected by flooding removed.
 4. LFP podcast added
 5. New version relating to changes brought in by the The Small Business, Enterprise and Employment Act.
 6. 'Support for companies affected by flooding' guidance added to our late filing penalty guidance.
 7. Welsh appeal manual added
 8. Guidance updated to version 2.9
 9. New page added: How to pay your penalty (Sut i dalu’ch cosb)
 10. A how to pay your penalty page has been added to the GP5 pdf
 11. Removed appeals manual
 12. Welsh translation added
 13. First published.