Cyfarwyddyd

Cosbau ffeilio hwyr

Sut y bydd cosb ffeilio hwyr yn cael ei gosod os na chaiff cyfrifon eich cwmni eu ffeilio’n brydlon a sut i apelio yn erbyn cosb.

Dogfennau

Cosbau ffeilio hwyr (GP5)

Cosbau ffeilio hwyr apeliadau

Manylion

Mae’r canllaw hwn yn berthnasol i bob cwmni preifat a chyhoeddus sydd wedi’i gofrestru yn y Deyrnas Unedig. Mae’n esbonio sut y bydd cosb ffeilio hwyr yn cael ei gosod ar gwmni os na chaiff ei gyfrifon eu ffeilio erbyn y terfyn amser ar gyfer ffeilio. Mae hefyd yn dweud wrthych sut i apelio os yw cosb ffeilio hwyr wedi cael ei gosod eisoes.

Gwrandewch ar ein podlediad am fwy o wybodaeth.

Published 1 Ebrill 2014
Last updated 2 Hydref 2018 + show all updates
 1. LFP manual v8.1 published.
 2. Guidance converted to HTML
 3. Link to accessibility information added.
 4. Guidance for companies affected by flooding removed.
 5. LFP podcast added
 6. New version relating to changes brought in by the The Small Business, Enterprise and Employment Act.
 7. 'Support for companies affected by flooding' guidance added to our late filing penalty guidance.
 8. Welsh appeal manual added
 9. Guidance updated to version 2.9
 10. New page added: How to pay your penalty (Sut i dalu’ch cosb)
 11. A how to pay your penalty page has been added to the GP5 pdf
 12. Removed appeals manual
 13. Welsh translation added
 14. First published.