Dod o hyd i UTR sydd ar goll

Anfonir Cyfeirnod Unigryw y Trethdalwr (Unique Taxpayer Reference, neu UTR) atoch yn awtomatig pan fyddwch yn:

  • cofrestru ar gyfer Hunanasesiad
  • sefydlu cwmni cyfyngedig

Mae’n rhif sy’n 10 digid o hyd, ac sydd â’r llythyren ‘K’ ar y diwedd weithiau. Efallai y bydd yn cael ei alw’n ‘cyfeirnod treth’.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Ble i ddod o hyd i’ch UTR

Mae’ch UTR ar Ffurflenni Treth blaenorol a dogfennau eraill oddi wrth CThEM. Er enghraifft:

  • hysbysiadau i gyflwyno Ffurflen Dreth
  • llythyrau yn eich atgoffa i dalu

Gallwch hefyd ddod o hyd i’ch UTR yn eich cyfrif ar-lein gyda CThEM.

Os na allwch ddod o hyd i’ch UTR

Ffoniwch y Ganolfan Cyswllt Cymraeg os oes angen eich UTR arnoch ac na allwch ddod o hyd i ddogfennau oddi wrth CThEM.