Dod o hyd i UTR sydd ar goll

Anfonir Cyfeirnod Unigryw y Trethdalwr (UTR) atoch yn awtomatig pan fyddwch yn:

  • cofrestru ar gyfer Hunanasesiad
  • sefydlu cwmni cyfyngedig

Mae ar ffurf rhif 10 digid. Efallai y bydd yn cael ei alw’n ‘cyfeirnod treth’.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Ble i ddod o hyd i’ch UTR

Mae’ch UTR ar Ffurflenni Treth blaenorol a dogfennau eraill oddi wrth CThEM. Er enghraifft:

  • hysbysiadau i gyflwyno Ffurflen Dreth
  • nodynnau yn eich atgoffa i dalu

Gallwch hefyd ddod o hyd i’ch UTR yn eich Cyfrif Treth Personol os ydych wedi cofrestru ar gyfer Hunanasesiad.

Os na allwch ddod o hyd i’ch UTR

Ffoniwch Wasanaeth Cwsmeriaid Cymraeg CThEM i ofyn am eich UTR os na allwch ddod o hyd i unrhyw ddogfennau oddi wrth CThEM.

Os oes gennych gwmni cyfyngedig, gallwch ofyn am eich UTR Treth Gorfforaeth ar-lein. Bydd CThEM yn ei anfon at y cyfeiriad busnes sydd wedi’i gofrestru gyda Thŷ’r Cwmnïau.