Defnyddiwch eich cyfrif treth personol i wirio’ch cofnodion a rheoli’ch manylion gyda Chyllid a Thollau EM (CThEM).

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

I fewngofnodi am y tro cyntaf, bydd angen y canlynol arnoch:

 • cyfrif Porth y Llywodraeth – bydd un gennych os ydych wedi defnyddio gwasanaethau ar-lein CThEM o’r blaen
 • rhif Yswiriant Gwladol (ni fydd cyfeirnod dros dro’n gweithio)

Mae mewngofnodi’n creu’ch cyfrif.

Dechrau nawr

Cyn i chi ddechrau

Yn ogystal, gallwch fewngofnodi gyda GOV.UK Verify. Os nad ydych wedi defnyddio GOV.UK Verify o’r blaen, mae’n cymryd tua 15 munud i chi ddechrau arni. Gallwch ei ddefnyddio wedyn i gyrchu gwasanaethau eraill y llywodraeth yn ddiogel.

Problemau wrth fewngofnodi

Os ydych wedi colli eich ID Porth y Llywodraeth neu gyfrinair:

Beth allwch ei wneud

Gallwch ddefnyddio’ch cyfrif treth personol i wneud y canlynol:

 • gwirio’ch amcangyfrif o Dreth Incwm a’ch cod treth
 • llenwi, anfon a bwrw golwg ar Ffurflen Dreth bersonol
 • gwneud cais am ad-daliad o dreth
 • gwirio a rheoli’ch credydau treth
 • gwirio’ch Pensiwn y Wladwriaeth
 • olrhain Ffurflenni Treth yr ydych wedi’u cyflwyno ar-lein
 • gwirio neu ddiweddaru’ch Lwfans Priodasol
 • rhoi gwybod i CThEM am newid cyfeiriad
 • gwirio neu ddiweddaru buddiannau a gewch o’r gwaith, e.e. manylion car cwmni ac yswiriant meddygol

Caiff rhagor o wasanaethau eu hychwanegu yn y dyfodol.