Defnyddiwch eich cyfrif treth personol i wirio’ch cofnodion a rheoli’ch manylion gyda Chyllid a Thollau EM (CThEM).

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Mae gwasanaeth gwahanol os ydych am fewngofnodi i GOV.UK Verify i gyflwyno’ch Ffurflen Dreth Hunanasesiad.

Dechrau nawr

Yr hyn mae angen i chi ei wybod

Gallwch ddefnyddio’ch cyfrif treth personol i wneud y canlynol:

  • gwirio’ch amcangyfrif o Dreth Incwm a’ch cod treth
  • llenwi, anfon a bwrw golwg ar Ffurflen Dreth bersonol
  • gwneud cais am ad-daliad treth
  • gwirio a rheoli’ch credydau treth
  • gwirio’ch Pensiwn y Wladwriaeth
  • olrhain Ffurflenni Treth yr ydych wedi’u cyflwyno ar-lein
  • gwirio neu ddiweddaru’ch Lwfans Priodasol
  • rhoi gwybod i CThEM am newid cyfeiriad
  • gwirio neu ddiweddaru buddiannau a gewch o’r gwaith, e.e. manylion car cwmni ac yswiriant meddygol
  • dod o hyd i’ch rhif Yswiriant Gwladol

Caiff rhagor o wasanaethau eu hychwanegu yn y dyfodol.