Gwirio ar-lein pa wybodaeth sydd gan Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA) am gerbyd.

Bydd arnoch angen rif cofrestru’r cerbyd.

Mae’r dudalen hon ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Dechrau nawr

Contents

Gwybodaeth gallwch ei gael

Gallwch ddod o hyd i wahanol bethau am y cerbyd, gan gynnwys:

 • pan mae ei dreth cerbyd bresennol yn dod i ben
 • pan mae ei MOT yn dod i ben
 • dyddiad y cofrestrwyd yn gyntaf
 • statws HOS
 • lliw
 • maint yr injan
 • dyddiad gwneuthuriad
 • allyriadau CO2
 • cyfradd treth cerbyd cyfredol

Defnyddiwch ‘askMID’ i wirio os yw’ch cerbyd wedi ei yswirio.

Gwybodaeth am geidwaid cofrestredig

Mae’n rhaid i chi ysgrifennu i DVLA i ofyn am wybodaeth am geidwad presennol neu flaenorol y cerbyd.

Dros y ffôn

Cysylltu â DVLA i gael y wybodaeth ganlynol am y cerbyd:

 • dyddiad y cofrestrwyd yn gyntaf
 • blwyddyn gwneuthuriad
 • maint yr injan
 • allyriadau CO2
 • lliw
 • cyfradd treth cerbyd cyfredol