Rhoi rhif cofrestru preifat ar gerbyd

Gallwch wneud cais i ddefnyddio rhif cofrestru preifat (personol) os yw’ch cerbyd:

  • yn gallu symud o dan ei bwer ei hunain
  • wedi’i gofrestru gyda DVLA
  • â llyfr log cyfoes (V5CW) gydag enw a chyfeiriad y ceidwad cofrestredig presennol
  • wedi ei drethu am y 5 mlynedd diwethaf heb unrhyw fylchau (neu fod HOS wedi bod mewn lle am yr amser hynny)

Mae’n bosibl y bydd angen i chi gymryd eich cerbyd i DVLA i gael ei archwilio. Byddwch yn cael gwybod os oes angen i chi i wneud hynny.

Mae’n rhaid i chi roi eich rhif preifat ar eich cerbyd ar unwaith os ydych yn gwneud cais ar-lein.

Gallwch gadw’r rhif cofrestru gwreiddiol - caiff ei ail-aseinio i’r cerbyd pan fyddwch yn cymryd y rhif preifat oddi arno.

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael rhwng 7am a 7pm.

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Dechrau nawr

Cynnwys

Mae arnoch angen rif tystysgrif oddi ar naill ai:

Bydd hefyd arnoch angen y cyfeirnod 11 digid o’r dystysgrif cofrestru V5CW diweddaraf.

Os oes gan eich cerbyd rif cofrestru preifat yn barod, mae angen i chi ei gymryd oddi ar y cerbyd cyn defnyddio’r gwasanaeth hwn neu gallwch chi golli’r hawl i’w ddefnyddio.

Yr amodau i roi rhif cofrestru cerbyd ar gerbyd

Ni allwch:

  • roi rhif preifat ar gerbyd sydd wedi’i gofrestru â phlât ‘Q’
  • wneud i’r cerbyd ymddangos yn fwy ifanc nag yr ydyw

Anfonwch y dogfennau canlynol i’r DVLA:

Gallwch ychwanegu enwebai wrth aseinio’r rhif cerbyd drwy lenwi adran 2 o’r V750W neu’r V778W.

Anfonwch y canlynol ar yr un pryd â’ch cais er mwyn trethu eich cerbyd:

Mae’r cyfeiriad ar gyfer anfon eich holl ddogfennau ar gael ar yr V750W a V778W.

Beth sy’n digwydd nesaf

Bydd y DVLA yn cysylltu gyda chi i drefnu apwyntiad os oes angen i’ch cerbyd gael ei archwilio. Fel arall, bydd eich cais yn cael ei gymeradwyo o fewn 2 wythnos.

Bydd y canlynol yn cael eu hanfon atoch:

  • tystysgrif cofrestru V5CW newydd – gall hwn gymryd rhwng 4 a 6 wythnos i gyrraedd
  • eich MOT gwreiddiol (os oeddech wedi’i hanfon er mwyn trethu’r cerbyd)

Mae’n bosibl y bydd eich cais yn cymryd fwy o amser os oes angen i’r DVLA archwilio eich cerbyd.

Mae angen i chi roi gwybod i’ch cwmni yswiriant eich rhif cofrestru newydd.

Rhagor o wybodaeth

Cysylltwch â’r DVLA am ragor o wybodaeth ynghylch aseinio rhif cofrestru personol.