Cael help yn y gwaith os ydych yn anabl neu os oes gennych gyflwr iechyd (Mynediad at Waith)

Sut mae’n gweithio

Bydd yn helpu eich cais os ydych wedi siarad â’ch cyflogwr ynghylch addasiadau rhesymol cyn i chi wneud cais am Mynediad at Waith.

Ar ôl i chi wneud cais, bydd ymgynghorydd Mynediad at Waith yn cysylltu â chi i drafod pa gymorth y gallech ei gael. Efallai bydd y cynghorydd hefyd yn cysylltu â’ch cyflogwr i drafod sut y gall Mynediad at Waith eich cefnogi - ni fyddant yn cysylltu â’ch cyflogwr nes eu bod wedi siarad â chi.

Yn dibynnu ar eich cyflwr, gall asesydd ymweld â’ch gweithle i asesu’ch anghenion.

Efallai y cewch gynnig o gymorth, a allai gynnwys grant. Os hynny, fe ddywedir wrthych faint fyddwch chi’n ei gael ac am ba hyd.

Sut mae’r grant yn gweithio

Byddwch chi neu’ch cyflogwr yn prynu’r eitemau neu’r gwasanaethau sydd eu hangen arnoch.

Bydd Mynediad i Waith yn talu’r arian yn ôl, hyd at swm y grant a gynigir i chi gydag unrhyw gyfraniadau a ddidynnwyd, fel cyfraniadau cyflogwr neu GIG.