Cael help yn y gwaith os ydych yn anabl neu os oes gennych gyflwr iechyd (Mynediad at Waith)

Gwneud cais

Edrychwch i weld os ydych yn gymwys cyn gwneud cais.

Gallwch wneud cais am Mynediad at Waith ar-lein. I wneud cais, byddwch angen:

  • cyfeiriad eich gweithle
  • enw, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn gwaith cyswllt yn y gweithle - dylai hwn fod yn rhywun sy’n gallu awdurdodi taliadau am yr eitemau a’r gwasanaethau yn eich cynnig am gymorth

Byddwch hefyd angen egluro:

  • sut mae’ch cyflwr yn effeithio arnoch chi yn y gwaith
  • pa gymorth rydych chi’n ei gael eisoes
  • beth arall allai eich helpu chi

Nid oes angen i chi ddefnyddio’r gwasanaeth hwn i ddweud wrthym am unrhyw newidiadau - gwnewch hyn dros y ffôn yn lle hynny.


Gwneud cais neu roi gwybod am newidiadau dros y ffôn

Gallwch ffonio Mynediad at Waith i wneud cais dros y ffôn, neu roi gwybod am newid yn eich anabledd, cyflwr iechyd neu’ch swydd.

I wneud cais, byddwch angen:

  • eich rhif Yswiriant Gwladol
  • eich cyfeiriad gweithle
  • enw, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn gwaith cyswllt yn y gweithle - dylai hwn fod yn rhywun sy’n gallu awdurdodi taliadau am yr eitemau a’r gwasanaethau yn eich cynnig am gymorth
  • eich rhif cyfeirnod treth unigryw (os ydych yn hunangyflogedig)

Mynediad at Waith
Ffôn: 0800 121 7479
Ffôn Testun: 0800 121 7579
NGT text relay (os na allwch glywed neu siarad ar y ffôn): 18001 yna 0800 121 7479
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm
Darganfod am gostau galwadau

Gwasanaeth fideo Iaith Arwyddion Prydeinig (BSL)

I ddefnyddio hwn mae’n rhaid i chi:

Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm

Fformatau eraill

Ffoniwch rhif Mynediad at Waith i ofyn am fformatau eraill, megis braille, print bras neu CD sain.

Cwynion

Gallwch gysylltu â Mynediad at Waith i gwyno os nad ydych yn fodlon o ran sut y cafodd eich cais ei ymdrin.