Mynediad at Waith

1. Trosolwg

Gall grant Mynediad at Waith dalu am gymorth ymarferol os oes gennych anabledd, gyflwr iechyd neu iechyd meddwl er mwyn eich helpu i:

  • ddechrau gweithio
  • aros mewn gwaith
  • symud i mewn i hunangyflogaeth neu ddechrau busnes

Nid yw’r grant ar gyfer costau dechrau busnes.

Bydd y swm a gewch yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

Nid oes yn rhaid i’r arian gael ei dalu’n ôl ac ni fydd yn effeithio ar eich budd-daliadau.

Mae system wahanol yng Ngogledd Iwerddon.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).