Lwfans Priodasol

1. Sut y mae'n gweithio

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Mae Lwfans Priodasol yn eich galluogi i drosglwyddo £1,150 o’ch Lwfans Personol i’ch priod neu bartner sifil - os yw’n ennill mwy na chi.

Gall hyn ostwng treth eich priod neu bartner sifil gan hyd at £230 yn ystod y flwyddyn dreth hon (6 Ebrill i 5 Ebrill y flwyddyn nesaf).

Er mwyn elwa fel pâr, mae’n rhaid bod gennych chi (fel yr unigolyn â’r cyflog isaf) incwm o £11,500 neu lai. Gallwch gyfrifo faint o dreth y byddwch yn ei thalu fel pâr.

Gallwch ôl-ddyddio’ch cais i gynnwys unrhyw flwyddyn dreth pan oeddech yn gymwys i gael Lwfans Priodasol er 5 Ebrill 2015.

Pwy all wneud cais

Gallwch gael Lwfans Priodasol os yw’r canlynol i gyd yn gymwys:

  • rydych yn briod neu mewn partneriaeth sifil
  • nid ydych yn ennill unrhyw beth neu nid yw eich incwm o dan £11,500
  • mae incwm eich partner rhwng £11,501 a £45,000

Mae’n dal i fod yn bosibl i chi wneud cais am Lwfans Priodasol os ydych chi neu eich partner:

  • yn cael pensiwn
  • yn byw dramor - cyn belled â’ch bod yn cael Lwfans Personol

Os cawsoch chi neu eich partner eich geni cyn 6 Ebrill 1935, efallai y byddwch yn elwa mwy fel pâr drwy wneud cais am Lwfans Pâr Priod yn lle hynny.