Mae’r Lwfans Priodasol yn caniatáu i chi drosglwyddo £1,190 o’ch Lwfans Personol i’ch priod neu bartner sifil.

Gall hyn ostwng treth eich priod neu bartner sifil gan hyd at £238 bob blwyddyn dreth (6 Ebrill i 5 Ebrill y flwyddyn nesaf).

Er mwyn elwa fel pâr, mae angen i chi ennill llai na’ch partner a chael incwm o £11,850 neu lai.

Gallwch ôl-ddyddio’ch cais i gynnwys unrhyw flwyddyn dreth pan oeddech yn gymwys i gael Lwfans Priodasol er 5 Ebrill 2015.

Cyn i chi wneud cais

Mae’r gwasanaeth hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Mae angen eich rhif Yswiriant Gwladol arnoch, ac un eich partner.

Bydd hefyd angen modd arnoch o brofi pwy ydych. Gall fod yn unrhyw un o’r canlynol:

  • 4 digid olaf y cyfrif y telir eich budd-dal plant, credydau treth neu bensiwn i mewn iddo
  • 4 digid olaf cyfrif sy’n talu llog i chi
  • manylion o’ch P60
  • manylion o’ch 3 slip talu diweddaraf
  • rhif eich pasbort a’r dyddiad dod i ben

Cewch e-bost yn cadarnhau’ch cais.

Dechrau nawr