Lwfans Ceisio Gwaith (JSA)

4. Sut i wneud cais neu ail wneud cais

Gallwch wneud cais am Lwfans Ceisio Gwaith ar-lein. Edrychwch i weld os ydych yn gymwys cyn gwneud cais.

Os ydych am gael Lwfans Ceisio Gwaith ‘dull newydd’ ac rydych yn byw mewn ardal Credyd Cynhwysol ‘gwasanaeth byw’, yn hytrach, rhaid gwneud cais dros y ffôn.

Ffyrdd eraill o wneud cais am Lwfans Ceisio Gwaith ‘dull newydd’

Gallwch hefyd wneud cais am Lwfans Ceisio Gwaith ‘dull newydd’ dros y ffôn. Mae’r rhif y byddwch angen ei ffonio yn ddibynnol ar ble rydych yn byw.

Os ydych mewn ‘ardal wasanaeth byw’ ar gyfer Credyd Cynhwysol
Ffôn: 0800 0121 888
Llinell Saesneg: 0800 328 9344
Rhif ffôn testun: 0800 328 1344
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm
Darganfyddwch am gostau galwadau

Os ydych mewn ‘ardal wasanaeth llawn’
Ffôn: 0800 012 1888
Ffôn testun: 0800 023 4888
Dydd Llun i ddydd Gwener o 8am i 6pm
Darganfyddwch am gostau galwadau

Rydych mewn ardal wasanaeth llawn os oes ganddi seren (*) ar y rhestr o ardaloedd Canolfan Gwaith. Os nad oes gan eich ardal seren, mae’n ardal wasanaeth byw.

Os nad yw eich ardal ar y rhestr:

  • ffoniwch y rhif gwasanaeth byw, os ydych yn sengl
  • hawliwch fath wahanol o JSA, os ydych yn byw gyda’ch partner neu deulu - ni allwch hawlio Lwfans Ceisio Gwaith dull newydd oni bai bod eich ardal ar y rhestr

Ar ôl i chi wneud eich cais

Byddwch yn cael neges destun neu alwad ffôn o fewn 2 ddiwrnod gwaith i drefnu cyfweliad JSA yn eich swyddfa Canolfan Byd Gwaith leol.

Ni fyddwch yn cael JSA os nad ydych yn mynd i’r cyfweliad.

Ail wneud cais am JSA (‘ail wneud cais cyflym’)

Gallwch wneud cais am JSA ar-lein yn gyflymach os ydych wedi cael JSA yn ystod y 26 wythnos diwethaf.

Bydd rhaid i chi ddechrau ar y cais eto. Dylai gymryd tua 20 munud.

Bydd dal rhaid i chi fynychu cyfweliad mewn Ganolfan Byd Gwaith i gael JSA.

Os na allwch wneud cais ar-lein

Cysylltwch â’r Canolfan Byd Gwaith os nad ydych yn gallu gwneud cais ar-lein.

Os ydych yn ail wneud cais am ‘JSA dull newydd’

Os ydych yn byw mewn ardal Credyd Cynhwysol ‘gwasanaeth byw’, ffoniwch yn Ganolfan Gwasanaeth i ail wneud cais ar gyfer Lwfans Ceisio Gwaith dull newydd. Gallwch ail wneud cais ar-lein os ydych yn byw mewn ardal gwasanaeth llawn.

Canolfan Gwasanaeth
Ffôn: 0800 0121 888
Llinell Saesneg: 0800 328 9344
Rhif ffôn testun: 0800 328 1344
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm

Darganfyddwch am gostau galwadau

Pysgotwyr ar y cyd a Gweithwyr Datblygu Gwirfoddol

Os ydych yn bysgotwr ar y cyd neu’n Weithiwr Datblygu Gwirfoddol yn gwneud cais am Lwfans Ceisio Gwaith ym mis Ionawr, rhaid dilyn y canllawiau ar wneud taliadau Yswiriant Gwladol Dosbarth 2. Gall eich Lwfans Ceisio Gwaith gael ei oedi os na wnewch hyn.

Gwneud apêl yn erbyn penderfyniad

Gallwch apelio i’r Tribiwnlys Nawdd Cymdeithasol a Chynnal Plant os ydych yn anghytuno â phenderfyniad.

Gwneud cwyn

Gallwch gwyno am y Ganolfan Byd Gwaith os ydych yn anhapus gyda’r gwasanaeth rydych wedi’i gael.