Sut i wneud cais neu ail wneud cais

Fel arfer gallwch wneud cais am Lwfans Ceisio Gwaith ar-lein.

Os ydych eisiau cael JSA ‘dull newydd’ ac nid ydych yn byw mewn ardal Credyd Cynhwysol ‘gwasanaeth llawn’, mae’n rhaid i chi wneud cais dros y ffôn yn lle hynny.

Efallai bydd angen i chi wneud cais am Gredyd Cynhwysol. Edrychwch i weld os ydych yn gymwys am JSA cyn i chi wneud cais.

Ffyrdd eraill o wneud cais am Lwfans Ceisio Gwaith ‘dull newydd’

Os ydych yn byw y tu allan i ardal ‘gwasanaeth llawn’ ac rydych eisoes yn hawlio Credyd Cynhwysol, ffoniwch:

Ffôn: 0800 0121 888
Llinell Saesneg: 0800 328 9344
Rhif ffôn testun: 0800 328 1344
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm
Darganfyddwch am gostau galwadau

Ar ôl i chi wneud eich cais

Byddwch yn cael neges destun neu alwad ffôn o fewn 2 ddiwrnod gwaith i drefnu cyfweliad JSA yn eich swyddfa Canolfan Byd Gwaith leol.

Ni fyddwch yn cael JSA os nad ydych yn mynd i’r cyfweliad.

Gwneud cais gyda’ch partner (cais ar y cyd)

  • Mae’n rhaid i chi wneud cais ar y cyd gyda’ch partner os nad oes yr un ohonoch yn gyfrifol am blentyn.
  • Cysylltwch â’r Ganolfan Byd Gwaith os nad ydych yn siwr am wneud cais ar y cyd.

Ail wneud cais am JSA (‘ail wneud cais cyflym’)

Gallwch wneud cais am JSA ar-lein yn gyflymach os ydych wedi cael JSA yn ystod y 26 wythnos diwethaf.

Bydd rhaid i chi ddechrau ar y cais eto. Dylai gymryd tua 20 munud.

Bydd dal rhaid i chi fynychu cyfweliad mewn Ganolfan Byd Gwaith i gael JSA.

Os na allwch wneud cais ar-lein

Cysylltwch â’r Canolfan Byd Gwaith os nad ydych yn gallu gwneud cais ar-lein.

Os ydych yn ail wneud cais am ‘JSA dull newydd’

Os ydych wedi stopio cael Lwfans Ceisio Gwaith dull newydd, gallwch ei ail hawlio os:

  • rydych yn byw y tu allan i ardal gwasanaeth llawn a daeth eich Credyd Cynhywsol i ben yn y 6 mis diwethaf oherwydd bod eich enillion wedi mynd i fyny
  • roeddech yn byw mewn ardal gwasanaeth llawn a daeth eich Credyd Cynhwysol i ben am unrhyw reswm, ble bynnag rydych yn byw nawr

Os ydych yn byw mewn ardal Credyd Cynhwysol ‘gwasanaeth llawn, gallwch ail hawlio ar-lein.

Os ydych yn byw yn unman arall ac rydych eisoes yn hawlio Credyd Cynhwysol, ffoniwch:

Ffôn: 0800 0121 888
Llinell Saesneg: 0800 328 9344
Rhif ffôn testun: 0800 328 1344
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm

Darganfyddwch am gostau galwadau

Pysgotwyr ar y cyd a Gweithwyr Datblygu Gwirfoddol

Os ydych yn bysgotwr ar y cyd neu’n Weithiwr Datblygu Gwirfoddol yn gwneud cais am Lwfans Ceisio Gwaith ym mis Ionawr, rhaid dilyn y canllawiau ar wneud taliadau Yswiriant Gwladol Dosbarth 2. Gall eich Lwfans Ceisio Gwaith gael ei oedi os na wnewch hyn.

Os ydych yn anghytuno â phenderfyniad

Gallwch apelio i’r Tribiwnlys Nawdd Cymdeithasol a Chynnal Plant os ydych yn anghytuno â phenderfyniad.

Gwneud cwyn

Gallwch gwyno am y Ganolfan Byd Gwaith os ydych yn anhapus gyda’r gwasanaeth rydych wedi’i gael.