Sut mae’n gweithio

Gallwch wneud cais am Lwfans Ceisio Gwaith (JSA) i’ch helpu tra rydych yn chwilio am waith.

Mae’r dudalen hon ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Beth sydd angen i chi ei wneud

  1. Gwiriwch os ydych yn gymwys.

  2. Gwnewch gais a mynd am gyfweliad yn eich Canolfan Byd Gwaith leol.

  3. Cadw at eich cytundeb i chwilio am waith.

Bydd eich taliadau JSA yn cael eu hatal os na fyddwch yn cadw at eich cytundeb i chwilio am waith ac yn methu â rhoi rheswm da.

Gwiriwch a ydych yn gymwys ar gyfer Credyd Cynhwysol. Os ydych, gallech gael Credyd Cynhwysol ar yr un pryd neu’n lle JSA ‘dull newydd’.

Beth fyddwch yn ei gael

Mae uchafswm y gallech ei gael – ond mae faint a gewch yn ddibynnol ar bethau fel eich oedran, incwm a chynilion

Defnyddiwch gyfrifiannell budd-daliadau i wirio faint o JSA y gallwch ei gael, a sut caiff eich budd-daliadau eraill eu heffeithio.

Oedran Swm wythnosol JSA
Hyd at 24 hyd at £57.90
25 neu drosodd hyd at £73.10
Cyplau (y ddau dros 18 oed) hyd at £114.85

Sut y cewch eich talu

Fel arfer mae taliadau’n cael eu gwneud bob 2 wythnos.

Mae pob budd-dal, pensiwn a lwfans fel arfer yn cael eu talu i mewn i’ch cyfrif banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd.