1. Sut mae’n gweithio

Gallwch wneud cais am Lwfans Ceisio Gwaith (JSA) i’ch helpu tra rydych yn chwilio am waith.

Mae’r dudalen hon ar gael hefyd yn Saesneg.

Beth sydd angen i chi ei wneud

  1. Gwiriwch os ydych yn gymwys.

  2. Gwnewch gais a mynd am gyfweliad yn eich Canolfan Byd Gwaith leol.

  3. Cadw at eich cytundeb i chwilio am waith.

Bydd eich taliadau JSA yn cael eu hatal os na fyddwch yn cadw at eich cytundeb i chwilio am waith ac yn methu â rhoi rheswm da.

Beth fyddwch yn ei gael

Mae uchafswm y gallech ei gael – ond mae faint a gewch yn ddibynnol ar bethau fel eich oedran, incwm a chynilion

Defnyddiwch gyfrifiannell budd-daliadau i wirio faint o JSA y gallwch ei gael, a sut caiff eich budd-daliadau eraill eu heffeithio.

Oedran Swm wythnosol JSA
18 i 24 hyd at £57.90
25 neu drosodd hyd at £73.10
Cyplau (y ddau dros 18 oed) hyd at £114.85

Sut y cewch eich talu

Fel arfer mae taliadau’n cael eu gwneud bob 2 wythnos.

Mae pob budd-dal, pensiwn a lwfans fel arfer yn cael eu talu i mewn i’ch cyfrif banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd.