1. Trosolwg

This page is also available in English.

Gallech chi gael hyd at £56.25, £71 neu £111.45 yr wythnos o Lwfans Ceisio Gwaith i’ch helpu wrth i chi chwilio am waith.

Mae faint a gewch yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol a’r math o Lwfans Ceisio Gwaith rydych chi’n gymwys ar ei gyfer.

I fod yn gymwys fel rheol rhaid i chi fod yn 18 oed neu’n hŷn (ond o dan oed Pensiwn y Wladwriaeth), ac yn gallu gweithio ac ar gael i weithio.

Rhaid i chi wneud cais am Lwfans Ceisio Gwaith gyda’r Ganolfan Byd Gwaith a chael cyfweliad i gytuno pa gamau byddwch chi’n eu cymryd i ddod o hyd i waith.

I ddal ati i gael Lwfans Ceisio Gwaith, fel rheol bydd yn rhaid i chi fynd i’r Ganolfan Byd Gwaith bob 2 wythnos i ddangos sut hwyl rydych chi’n ei gael ar chwilio am waith.