1. Trosolwg

This page is also available in English.

Gallech chi gael hyd at £56.25, £71 neu £111.45 yr wythnos o Lwfans Ceisio Gwaith i’ch helpu wrth i chi chwilio am waith.

Mae faint a gewch yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol a’r math o Lwfans Ceisio Gwaith rydych chi’n gymwys ar ei gyfer.

I fod yn gymwys fel rheol rhaid i chi fod yn 18 oed neu’n hŷn (ond o dan oed Pensiwn y Wladwriaeth), ac yn gallu gweithio ac ar gael i weithio.

Rhaid i chi wneud cais am Lwfans Ceisio Gwaith gyda’r Ganolfan Byd Gwaith a chael cyfweliad i gytuno pa gamau byddwch chi’n eu cymryd i ddod o hyd i waith.

I ddal ati i gael Lwfans Ceisio Gwaith, fel rheol bydd yn rhaid i chi fynd i’r Ganolfan Byd Gwaith bob 2 wythnos i ddangos sut hwyl rydych chi’n ei gael ar chwilio am waith.

Help us improve GOV.UK

Please don't include any personal or financial information, for example your National Insurance or credit card numbers.