1. Trosolwg

Mae’r dudalen hon ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Gallwch wneud cais am Lwfans Ceisio Gwaith (JSA) i’ch helpu tra rydych yn chwilio am waith.

Mae’r swm a gewch yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

Mae’r rheolau yn wahanol yng Ngogledd Iwerddon.

I gael JSA rhaid i chi fel arfer:

Pan fyddwch yn gwneud cais am JSA, mae’n rhaid i chi fynd i gyfweliad i gwblhau eich cais.

Ar ôl i chi wneud cais

Bydd rhaid i chi gytuno i ‘Ymrwymiad Hawlydd’ os ydych eisiau gwneud cais am JSA. Cytundeb yw hwn y byddwch yn cwblhau tasgau penodol, ee gwneud cynllun gwaith.

Bydd anogwr gwaith yn eich helpu i wneud cynllun gwaith ar gyfer sut rydych yn mynd i ddod o hyd i swydd.

Bydd beth rydych yn cytuno i’w wneud yn dibynnu ar bethau fel eich iechyd, eich cyfrifoldebau cartref a faint o gymorth rydych ei angen i gael gwaith neu gynyddu eich incwm.

Gallai eich taliadau JSA gael eu hatal am gyfnod (‘sancsiynu’) os nad ydych yn gwneud rhywbeth rydych wedi cytuno iddo yn eich Ymrwymiad Hawlydd ac na allwch roi rheswm da.

Mae’n rhaid i chi fynd i swyddfa Canolfan Byd Gwaith (fel arfer bob 2 wythnos neu pan ofynnir i chi). Mae hyn yn cael ei adnabod fel ‘llofnodi ymlaen’.

Pan fyddwch yn llofnodi ymlaen, bydd angen i chi ddangos i’ch anogwr gwaith beth rydych wedi bod yn ei wneud i chwilio am waith, ee gwneud ceisiadau am swydd a chyfweliadau.

Os byddwch yn rhoi’r gorau i wneud cais am JSA ac yn gwneud cais eto o fewn 26 wythnos, gallwch ‘ail hawlio JSA’.